Asumisen digitalisaatio ja järjestelmäkehitys

Huoneistotietojärjestelmän toinen vaihe sekä tiedonsiirron kehittäminen isännöintijärjestelmän ja huoneistotietojärjestelmän välillä edistävät asumisen digitalisaatiota. Parhaimmillaan Suomi pääsee toimimaan mallimaana asumisen tiedon hallinnassa ja tiedolla johtamisessa.

Digitalisoituminen on iso muutos asumisen kentällä. Muutos konkretisoituu erityisesti huoneistotietojärjestelmän rakentamisessa ja jatkokehittämisessä. Toimivat järjestelmät ovat myös olennainen osa vihreän siirtymän onnistumisessa. Suomi voi parhaimmillaan olla mallimaa muulle Euroopalle ja koko maailmalle. Toimivat rajapinnat sekä tiedon liikkuvuus ja käytettävyys ovat tärkeitä, kun mennään kohti maailmaa, jossa kulutuksen seuraaminen, datan hyödyntäminen ja tiedolla johtaminen ovat keskeisiä arvoja. Käytännössä entistä parempi datan hyödyntäminen on ainoa toimiva keino tehdä parhaita mahdollisia ratkaisuja ja päätöksiä myös asumisen ja hyvinvoinnin kannalta.

Huoneistotietojärjestelmä:
 • Varmistetaan riittävä rahoitus ja siirtymäaika Huoneistotietojärjestelmän seuraavan vaiheen luomiseen.
 • Vaiheistetaan Huoneistotietojärjestelmän luominen kestävällä tavalla
  • Teknisten sekä taloudellisten tietojen tiedonantovelvollisuuden voimaantulo ja tarkempi sisältö säädetään asetuksilla
  • Varmistetaan, että järjestelmät ovat valmiita hyvissä ajoin ennen taloyhtiöille säädetyn siirtymän määräaikaa. Isännöinti ja taloyhtiöt eivät voi viedä tietoja puolivalmiiseen järjestelmään.
 • Tunnistetaan isännöintiyritysten merkittävä rooli Huoneistotietojärjestelmän tavoitteiden saavuttamiseksi
 • Edistetään asumisen digitalisaatiota ja tiedon käyttöä rajapintojen kautta. Edellytetään alan järjestelmätoimittajia vastaamaan muuttuneisiin tarpeisiin kehittämällä isännöinnin järjestelmiä ja parantamalla tiedon liikkuvuutta
 • Luodaan Suomesta maailman johtava asumisen tiedon hallinnoija ja tiedolla johtamisen välineiden hyödyntäjä
 • Vahvistetaan isännöitsijätodistuksen tietosisällön merkitystä ja käytettävyyttä
 • Vahvistetaan Tilastokeskuksen resursseja ajantasaisen tiedon tuottamiseksi asumisen kehittämisen hyväksi
 • Vahvistetaan vaikutusarvioiden tekemisen resursseja asumista ja rakentamista koskevissa lainsäädäntöhankkeissa.