Koulutusta isännöintiin ja asumiseen

Isännöinnin koulutuksen ja pätevyysvaatimusten kehittäminen sekä täydennyskoulutus vihreään siirtymään vankistavat isännöintialan osaamista. Asumisen opetuksen lisääminen perusopetukseen ja toiselle asteelle taas lisää kansalaisten osaamista asumisasioissa.

Isännöintiala on keskeinen osa kiinteistöalan toimintaa. Suomen taloyhtiöiden hoitokulut ovat vuosittain noin 8,5 miljardia euroa. Hoitokuluihin kohdistuu merkittäviä kasvupaineita. Taloyhtiöiden asumisen kustannuspaineiden lisääminen vaatii lisää yhteistyötä sekä tuottavuuden parantamista koko kiinteistöalalla.

Työvoimapula vaatii lisää ratkaisuja läpi koulutusasteiden. Lisäksi asumistaidot heikkenevät koko ajan, mikä aiheuttaa ristiriitoja taloyhtiöissä ja ylimääräistä työtä. Näitä pitää ratkaista lisäämällä koulutusta.

Kehitetään koulutuspolkuja isännöintialalle:
  • Luodaan ammattikorkeakoulutasoinen isännöintitutkinto tuomaan lisää osaajia alalle ja ratkaisemaan työvoimapulaa. Uuden koulutusohjelman luomiseksi tarjotaan ammattikorkeakouluille ylimääräistä ja määräaikaista kehittämisrahaa perustamiskustannuksiin
    • Isännöitsijä/taloyhtiöpäällikkö/kiinteistöpäällikkö (AMK)
    • Vahvistetaan ja syvennetään isännöinnin koulutusta tukemaan vihreää siirtymää ja digitalisoitumista
  • Perustetaan työryhmä laatimaan lakisääteisiä pätevyysvaatimuksia isännöintialalle esimerkiksi samalla mallilla, jolla tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan pätevyysedellytyksistä on säädetty, huomioiden työvoimapulan haasteet sekä riittävät siirtymäajat
  • Vahvistetaan asumisen opetuksen asemaa ja lisätään opetussisältöjä peruskoulussa sekä toisella asteella asumis- ja rahataitojen vahvistamiseksi