Alueiden eriytymisen ratkaisut

Ratkaisuja alueiden eriytymiseen ovat esimerkiksi korjausrakentamisen rahoituksen kehittäminen, taloyhtiön hallitun alasajon helpottaminen ja purkuavustusten laajentaminen.

Alueiden eriytyminen on iso haaste taloyhtiöille. Kaupungistuminen ja väestön ikääntyminen ovat merkittäviä asumiseen vaikuttavia trendejä. Rahoituksen saatavuus on korjausrakentamiselle este, jos taloyhtiön vakuusarvot eivät riitä tarvittavan rahoituksen saamiseen. Isännöinti muuttuu erilaisten alueiden mukana ja erilaiset kiinteistöt vaativat erilaisia ratkaisuja. Tulemme näkemään noin vuosikymmenen aikataululla energiaomavaraisia kiinteistöjä, mutta myös entistä useampi kiinteistö ja taloyhtiö tulee olemaan ”saattohoitoisännöinnin” tarpeessa. Erityisesti väestöä menettävillä alueilla on entistä useammin edessä myös kiinteistöjen purkamisia.

Isännöintiliitto on ajanut asunto-osakeyhtiöiden takauslainajärjestelmän uudistamista, jotta taloyhtiöille tulisi enemmän liikkumavaraa rahoituksen järjestämiseen ja ainakin pidemmällä aikajänteellä rahoitusvaikeuksista kärsiviä elinkelpoisten alueiden taloyhtiöille pystyttäisiin ylläpitämään teknisesti toimivat ja asumiskelpoiset rakennukset. Lisäksi tarvitaan välineitä hallittuun taloyhtiöiden alasajoon ja rakennusten purkamiseen, kun ne saavuttavat elinkaarensa pään eikä rakennuksille ole enää vastaavaa käyttöä.

  • Asunto-osakeyhtiöiden selvitystilaa ja konkurssia koskevan sääntelyn muuttaminen helpottamaan taloyhtiön hallittua alasajoa
  • Yhtiöjärjestyksen vastikeperusteen muuttamisen helpottaminen huoneistojen käyttötarkoitusmuutoksissa, kun esimerkiksi vaikeasti hyödynnettävä liikehuoneisto muutetaan asuinkäyttöön
  • Kunnossapitotarveselvityksen pidentäminen 10 vuoteen ja selvityksen laatuvaatimusten selkeämpi määrittely
  • Uudistetaan takauslainajärjestelmä alueiden eriytymisen ja taloyhtiöiden korjausrakentamisen mahdollistamiseksi (100 miljoonaa euroa/vuosi)
  • Selvitetään ARAn purkuavustuksen laajentamista myös taloyhtiöille (3 miljoonaa euroa/vuosi)