Käytännön asumisen ongelmanratkaisut

Asunto-osakeyhtiölain muutostarpeita ovat esimerkiksi hallintaanoton ja häiriötilanteisiin puuttumisen sekä taloyhtiöiden savuttomuuden helpottaminen ja isännöitsijän vahingonkorvausvastuun selkeyttäminen.

Asunto-osakeyhtiölaki on taloyhtiöiden perustuslaki. Isännöintiliitto katsoo, että asunto-osakeyhtiölakia pitää koko ajan kehittää, jotta se vastaa taloyhtiöiden muuttuviin tarpeisiin ja edistää taloyhtiön suunnitelmallista johtamista, asumisrauhaa ja -viihtyvyyttä.

Isännöintiliitto esittää seuraavien asioiden päivittämistä seuraavalla hallituskaudella:
  • Hallintaanottoperusteiden selventäminen ja laajentaminen à esimerkiksi viranomaisen määräämän tupakointikiellon rikkominen sekä lyhytaikaisen vuokrauksen aiheuttamat lisäkustannukset tai merkittävät haitat
  • Häiriötilanteisiin puuttumisen ja hallintaanoton helpottaminen vakavissa häiriötilanteissa à poliisiraportit taloyhtiöiden saataville sekä tiedonantojen mahdollistaminen sähköisesti prosessia merkittävästi pitkittävän todisteellisen tiedoksiannon sijaan
  • Kunnossapitovastuun jakautumisen selkiyttäminen siten, että osakas vastaa itse huoneistostaan kulkeutuvan tupakansavun haitoista myös yhtiön vastuulla olevien rakenteiden osalta
  • Tupakoinnin kieltäminen taloyhtiöissä tupakkalailla tai kieltämisen mahdollistaminen taloyhtiön enemmistöpäätöksellä, sekä tehokkaan puuttumisen mahdollistaminen kiellon rikkomistilanteissa.
  • Isännöitsijän vahingonkorvausvastuun rajojen selkeyttäminen à isännöinnin tehtävien tarkempi määrittely ja vastuunrajoituksista sopimisen salliminen lakisääteisten tehtävien yli menevistä tehtävistä, vrt. konsulttivastuu
  • Isännöitsijäntodistuksen tietosisällön kehittäminen à taloyhtiöiden taloudellisen varautumisen eli osakaskohtaisen ”säästöosuuden” tai ennakkorahastoinnin esittäminen todistuksella
Lisää välineitä taloyhtiöiden suunnitelmalliseen taloudenpitoon:
  • Nostetaan asuintalovarauksen enimmäismäärää 68 eurosta asuinrakennuksen pinta-alan neliömetriä kohden 100 euroon neliömetriä kohden taloyhtiöiden taloussuunnittelun välineiden parantamiseksi