Huoneistotietojärjestelmän jatkokehittäminen on yksi Isännöintiliiton suurimmista vaikuttamisasioista, sillä isännöinnillä on keskeinen rooli taloyhtiöiden tiedon tuottajana ja ylläpitäjänä. Tälle sivulle on koottu tietoa hankkeesta isännöintialan näkökulmasta.

Huoneistotietojärjestelmä on Maanmittauslaitoksen ylläpitämä järjestelmä, joka on otettu käyttöön vuonna 2019. Tietokantaan yhdistetään asunto-osakkeita koskevat tiedot sekä tiedot osakehuoneistojen omistuksista, panttauksista ja rajoituksista.

Aluksi järjestelmään kerätään vain taloyhtiöiden osakeluettelotiedot. Uudet taloyhtiöt on rekisteröity huoneistotietojärjestelmään vuoden 2019 alusta, ja vanhojen taloyhtiöiden osakeluettelot pitää siirtää sinne vuoden 2023 loppuun mennessä.

Vähitellen huoneistotietojärjestelmään kerätään myös taloyhtiöiden teknistä ja taloustietoa. Kyse on koko alan murroksesta. Onnistuessaan huoneistotietojärjestelmä lisää läpinäkyvyyttä, poistaa turhaa työtä ja avaa mahdollisuuksia uusille palveluille.

Sivun sisältö

 • Ajankohtaista juuri nyt
 • Huoneistotietojärjestelmähankkeiden aikataulu
 • Ensimmäinen vaihe: osakeluetteloiden siirto
 • Toinen vaihe: jatkokehityshankkeet
 • Isännöinnin järjestelmäkentän rooli
 • Isännöintiliiton vaikuttamisen tavoitteet
 • Ajankohtaista juuri nyt
  • Suurin osa isännöintiyrityksistä siirtää osakeluetteloita syksyn 2023 aikana. Aikaa osakeluetteloiden siirtoon on vuoden 2023 loppuun.
   • Lisäaikaa siirtoihin ei ole tulossa.
   • Aiemmin lisäaikaa on tullut jo vuosi, mutta tällöin lisäaika johtui siitä, etteivät järjestelmät olleet vielä valmiita. Nyt järjestelmät ovat valmiit, tai valmistuvat hyvin pian, joten estettä siirtojen tekemiseen ei ole.
  • Osakeluetteloiden siirtoon ei ole tulossa nykyistä automaattisempaa siirtotapaa eikä siirtopalvelua enää kehitetä. Osakeluetteloja ei voi siirtää isännöintijärjestelmästä huoneistotietojärjestelmään minkäänlaista rajapintaa hyödyntäen, vaan osakeluettelot siirretään osakeryhmä kerrallaan, käyttää apuna siirtotiedostoa tai ei, joten isännöinnin tulee varautua käsin tehtävään työhön.
  • Siirtoa varten tarvitaan taloyhtiön hallituksen päätös. Päätös ei vanhene, joten asia kannattaa hoitaa mahdollisimman pian. Samalla isännöinnin kannattaa sopia taloyhtiön kanssa myös siirron aikataulusta ja työmääräarviosta.
  • Omistusoikeuden rekisteröinnissä oli vuoden 2022 alkupuolella jopa kuukausien viiveitä. Maanmittauslaitos on lisännyt resursseja, joten ruuhkaa ei pitäisi päästä syntymään siirtomäärien kasvaessa.
  • Osakkaiden osoitteenmuutostietojen siirtymisessä HTJ:n, VTJ:n ja isännöintijärjestelmien välillä on todettu haasteita. Haasteisiin selvitetään ratkaisua.
  • Jatkokehityshankkeen lakimuutokset on hyväksytty helmikuussa 2023.
  • Lakimuutosten lisäksi on valmisteilla säädös, joka täsmentää lakia vakioitavien tietojen ja muiden yksityiskohtien osalta.

Huoneistotietojärjestelmän hankkeiden aikataulu

2016–2019: Asrek-/ huoneistotietojärjestelmähanke

 • ASREK-hankkeessa alettiin määritellä järjestelmää ja siihen liittyvää lainsäädäntöä.
 • Laki huoneistotietojärjestelmästä tuli voimaan vuonna 2019.

2019–2023: huoneistotietojärjestelmän käyttöönotto

 • Uudet taloyhtiöt suoraan huoneistotietojärjestelmässä
 • Vanhojen taloyhtiöiden osakeluetteloiden siirto
 • Osakeluetteloiden ylläpitovastuu Maanmittauslaitokselle
 • Sähköiset omistajamerkinnät alkoivat

2021–2026 jatkokehitys

 • Ensimmäinen jatkokehityshanke (HTJ 2.1) alkoi 2021.
 • Taloyhtiöiden perustietojen määrittely ja vakiointi järjestelmien välillä siirrettävään muotoon
 • Ensin korjaus- ja lainatiedot, muut mahdolliset tiedot myöhemmin

Ensimmäinen vaihe: osakeluetteloiden siirto ja omistuksen rekisteröinti

 • Ensimmäisen vaiheen sisältö

  Vuoden 2019 alun jälkeen perustetut asunto-osakeyhtiöt löytyvät suoraan huoneistotietojärjestelmästä. Ennen vuotta 2019 perustettujen yhtiöiden tiedot viedään huoneistotietojärjestelmään kahdessa vaiheessa: ensin järjestelmään viedään taloyhtiöiden osakeluettelot, minkä jälkeen osakkeenomistaja hakee omistajamerkintää Maanmittauslaitokselta.

  Huoneistotietojärjestelmään siirtyvät Suomen noin 90 000 taloyhtiötä ja 1,5 miljoonaa osakehuoneistoa. Näistä taloyhtiöistä noin 55 000 on ammattimaisen isännöinnin piirissä, jolloin osakeluetteloiden siirron tekee isännöinti. Osakeluettelot tulee siirtää huoneistotietojärjestelmään vuoden 2023 loppuun mennessä.

 • Aikataulu ja vastuut
  Toimenpide Määräaika Kenen vastuulla
  Päätös osakeluettelon siirrosta Mahdollisimman nopeasti Taloyhtiön hallitus
  Osakeluettelon siirrosta sopiminen Mahdollisimman nopeasti Taloyhtiön hallitus ja isännöinti
  Osakeluettelon siirto Vuoden 2023 loppuun mennessä Taloyhtiö (isännöinti)
  Ilmoitus osakkaille, kun siirto on tehty Heti osakeluettelon siirron jälkeen Taloyhtiön hallitus (isännöinti)
  Sähköinen omistajamerkintä 10 vuotta osakeluettelon siirrosta tai kun osake vaihtaa omistajaa ensimmäisen kerran Osakas

  Huomioitavaa on, että osakeluettelon siirron jälkeen ylläpitovastuu siirtyy Maanmittauslaitokselle. Tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa osakeluettelot ja osakkaiden tiedot saa Maanmittauslaitokselta. Osakkaat ilmoittavat muuttuvat tiedot tai omistukset jatkossa isännöinnin sijaan Maanmittauslaitokselle.

  Siirron jälkeen tiedot muun muassa yhtiökokouskutsuja ja yhtiövastikkeen laskuttamista varten saadaan Maanmittauslaitokselta.

 • Osakeluettelon siirron vaiheet

  Kokonaisuuden hahmottamiseksi olemme jakaneet isännöinnin siirtoon liittyvät toimenpiteet kolmeen osaan:

  1. siirtoon valmistautuminen
  2. siirron tekeminen
  3. siirron jälkeinen aika.

  Isännöintiliiton jäsenet voivat perehtyä tarkemmin siirron vaiheisiin jäsenohjeesta.

  1. Siirtoon valmistautuminen

  • Hallituksen päätös ja siirrosta sopiminen isännöinnin ja taloyhtiön kesken
  • Kuka tekee siirrot isännöintiyrityksessä?
  • Tietojen tarkastus
  • Isännöintijärjestelmän valmiuksien tarkistaminen toimittajalta

  2. Siirron tekeminen

  • Jos käytät apuna siirtotiedostoa, lataa se isännöintijärjestelmästä.
  • Tee siirto osakeluettelon siirtopalvelussa.
  • Siirron jälkeen MML ylläpitää osakeluetteloa.

  3. Siirron jälkeen

  • Ilmoita osakkaille osakeluettelon siirrosta.
  • Isännöintijärjestelmä hakee omistusten muutostiedot  huoneistotietojärjestelmästä (kysy toimittajalta). Vaihtoehtoisesti tiedot voi hakea käsin MML:n tietopalvelusta.

   

 • Omistuksen rekisteröinti

  Kun osakeluettelo on siirretty huoneistotietojärjestelmään, tulee siirrosta ilmoittaa osakkaille. Isännöintiliitolla ja Maanmittauslaitoksella on valmiita tiedotemalleja, joita voi hyödyntää viestinnässä. Isännöintiliiton pohjat löytyvät Mapista teemasivulta ja Maanmittauslaitoksen materiaalit täältä.

  Osakeluettelon siirron jälkeen osakkaat hakevat omistuksen rekisteröintiä Maanmittauslaitokselta, ja samalla Maanmittauslaitos mitätöi paperisen osakekirjan. Osakkaan on haettava rekisteröintiä 10 vuoden kuluessa osakeluettelon siirron tekemisestä tai kun omistaja vaihtuu ensimmäisen kerran siirron jälkeen.

  Sähköinen omistajamerkintä korvaa paperisen osakekirjan käytön osakehuoneistojen vaihdannassa ja lainan vakuutena.

 • Siirron työmäärä ja kustannukset

  Maanmittauslaitos ei veloita vuoden 2023 loppuun mennessä tehdystä osakeluettelon siirrosta mitään. Tämän jälkeen siirrosta todennäköisesti peritään maksu.

  Isännöinnin työstä ja järjestelmäkehityksestä koituu kustannuksia, joita saatetaan veloittaa taloyhtiöltä. Isännöintiliiton selvityksen mukaan osakeluettelon siirto kaikkine valmistelutöineen vie isännöinnin työaikaa keskimäärin yhden työpäivän siirrettävää taloyhtiötä kohden.

Toinen vaihe: jatkokehityshankkeet

 • Ensimmäisen jatkokehityshankkeen (HTJ 2.1) aikataulu ja vastuut

  Huoneistotietojärjestelmän ensimmäinen jatkokehityshanke käynnistyi vuonna 2021. Ensimmäisessä jatkokehityshankkeessa määritellään ja vakioidaan taloyhtiön hallinnolliset tiedot, kuten kunnossapito- ja muutostyöt, sekä taloyhtiölainatiedot.

  Jatkokehityshaketta koskevat lakimuutokset astuvat voimaan 1. kesäkuuta 2023. Tietoa taloyhtiölainoista ja kunnossapitotarpeista täytyy alkaa ylläpitää huoneistotietojärjestelmässä vuosien 2025 ja 2026 vaihteessa. Aikataulua määrittää EU-rahoitus.

  Huoneistotietojärjestelmän kehitys jatkuu myös ensimmäisen jatkokehitysvaiheen jälkeen.

  Maa- ja metsätalousministeriö vastaa jatkokehityshankkeen valmistelusta sekä seuraa ja ohjaa sen toteutumista. Maanmittauslaitos vastaa huoneistotietojärjestelmän kehittämisestä, ylläpidosta ja asiakaspalvelusta.

  2022 Tarvittavien tietojen määrittely, lakimuutosehdotus eduskunnalle
  2023 Lakimuutos hyväksytään, laki voimaan
  2025-2026 HTJ 2.1 toteutus valmis, taloudellisten ja teknisten tietojen siirto alkaa
 • Miksi jatkokehityshankkeeseen on ryhdytty?

  Suomessa annetaan vuosittain noin 214 000 isännöitsijäntodistusta (Deloitte 2017), jotka toimitetaan osakkaille, kiinteistönvälittäjille ja pankeille erilaisia käyttötarkoituksia varten. Kun tiedot saadaan kulkemaan järjestelmien välillä, tieto on helpommin saatavilla ja tallennustyö vähenee. Jatkokehityshanke palvelee myös positiivisen luottotietorekisterin toimintoja.

  Huoneistotietojärjestelmää laajentamalla taloyhtiön hallinnollisia tietoja voidaan siirtää muun muassa seuraavissa järjestelmissä:

  • isännöintijärjestelmät
  • pankkien- ja vakuutuslaitosten tietojärjestelmät
  • kaupalliset tiedontuottajien järjestelmät.
 • Jatkokehityshankkeen uhat ja mahdollisuudet

  Isännöintiliitto kannattaa jatkokehitystä. Onnistuessaan huoneistotietojärjestelmä lisää alan läpinäkyvyyttä, poistaa turhaa työtä ja mahdollistaa uusia palveluita.

  Kannamme kuitenkin huolta hankkeen valmistelun nopeudesta, aikataulusta ja eri toimijoiden valmiudesta. Huolta on herättänyt myös taloudellisten vaikutusten arviointi, sillä hankkeen useat toimijat ovat sitä mieltä, että jatkokehityksen yhteydessä tehdyt työmäärä- ja kustannusarviot ovat pahasti alakanttiin. Samaa mieltä on myös Isännöintiliitto.

  Jatkokehityshankkeessa ei saa tehdä samoja virheitä kuin ensimmäisessä vaiheessa. Siirtymäaikojen on oltava riittävän pitkät, ja järjestelmien on oltava valmiita ennen uusien velvoitteiden voimaantuloa.

 • HTJ ja isännöitsijäntodistus

  Huoneistotietojärjestelmän jatkokehityksestä puhuttaessa puhutaan aina myös isännöitsijäntodistuksen tiedoista. Isännöitsijäntodistuksella isännöinti antaa ylläpitämäänsä tietoa taloyhtiön tiedoista ja tilanteesta. Isännöitsijä vastaa tiedon tallentamisesta ja päivittämisestä. Nämä asiat eivät muutu huoneistotietojärjestelmän jatkokehityshankkeen myötäkään, vaan isännöinti vastaa jatkossakin tietojen oikeellisuudesta riippumatta siitä, mistä kanavasta ja missä muodossa tiedot saajalle luovutetaan.

  Jatkokehityshankkeen ensimmäisessä vaiheessa teknisistä ja taloudellisista tiedoista rakenteistetaan koneluettavaan muotoon tehdyt korjaukset, korjaustarveselvitykset, osakasmuutostyöt, yhtiölainat sekä pääoma- ja yhtiövastikkeet. Nämä tiedot eivät vielä kata kaikkea isännöitsijäntodistuksella kerrottavaa tietoa. Toki pitkällä aikavälillä tarkoitus varmasti on, että huoneistotietojärjestelmä kattaa isännöitsijäntodistuksen koko tietosisällön, mutta siellä ei olla vielä pitkään aikaan.

  Tällä hetkellä isännöitsijäntodistuksen tiedot tarjotaan perinteisesti pdf-muodossa, mutta jatkossa tiettyjä tietoja saadaan huoneistotietojärjestelmästä. Isännöinnin liiketoiminta ei tässä mielessä ole millään tavoin uhattuna.

Isännöinnin järjestelmäkentällä keskeinen rooli

 • Osakeluettelon siirto ja järjestelmätoimittajat

  Järjestelmätoimittajilla on karkeasti kaksi roolia osakeluettelojen siirrossa:

  1. Siirtotiedoston tuottaminen
  2. Tietopalvelun käyttöönotto

  Isännöinti voi hyödyntää isännöintijärjestelmästä saatavaa siirtotiedostoa osakeluetteloiden siirron tukena. Jokaisesta yhtiöstä on oma siirtotiedosto, joka viedään manuaalisesti Maanmittauslaitoksen siirtopalveluun. Siirtotiedoston käyttö ei ole välttämätöntä, mutta nopeuttanee siirtoa etenkin tilanteissa, joissa taloyhtiössä on ollut paljon muutoksia ja asuntokauppoja. Tällöin Maanmittauslaitoksen siirtopalveluun vuonna 2019 tuodut pohjatiedot ovat varmasti vanhentuneet ja tuorein tieto löytyy isännöintijärjestelmästä – ja näin ollen on järkevää tuoda osakeluettelotiedot siirtopalveluun siirtotiedoston avulla.

  Toinen järjestelmätoimittajan keskeinen rooli on tietopalvelun tarjoaminen. Kun osakeluettelo on siirretty huoneistotietojärjestelmään, voidaan tietoja hakea rajapinnan kautta huoneistotietojärjestelmästä isännöintijärjestelmään – esimerkiksi muutokset omistajien tiedoissa voidaan tuoda tiedoksi myös isännöintijärjestelmään. Tietopalveluiden käyttö saattaa olla isännöinnille maksullinen lisäpalvelu.

 • Jatkokehityshanke ja järjestelmätoimittajat

  Isännöintiliittoa huolestuttaa järjestelmien valmius vastata uusiin velvoitteisiin. Ensimmäinen vaihe on osoittanut sen, että niin Maanmittauslaitoksen järjestelmät ja rajapinnat kuin alan yksityiset järjestelmätoimittajatkin ovat olleet takamatkalla toiminnallisuuksien kehittämisessä. Koska hanke on valtava kokonaisuus erilaisia teknisiä velvoitteita ja laintulkintoja, on matkan varrella ilmennyt paljon yllätyksiä, joita ei ole osattu ottaa huomioon riittävän aikaisin. Viime hetken muutokset ovat viivästyttäneet järjestelmäkehitystä ja pakottaneet tekemään lakimuutoksia, jotta järjestelmät, laki ja käytäntö vastaavat toisiaan.

  Ykkösvaihe, eli osakeluetteloiden siirto, on monella tapaa yksinkertaisempi kokonaisuus kuin jatkokehityshankkeen odotetaan olevan. Jatkokehityksen onnistuminen nojaa vahvasti onnistuneeseen järjestelmäkehitykseen, mutta hankkeen valmistelussa ei ole otettu riittävästi huomioon sitä mahdollisuutta, että järjestelmät eivät valmistukaan. Jos koko hankkeen tavoite on saada isännöitsijäntodistuksen tiedot kulkemaan eri toimijoiden järjestelmien välillä ja järjestelmät eivät toimikaan toivotulla tavalla, jäävät hankkeen hyödyt toteutumatta.

  Ensimmäisellä ja jatkokehitysvaiheella on se tekninen ero, että ensimmäisessä vaiheessa osakeluettelot siirretään manuaalisesti huoneistotietojärjestelmään. Siirron jälkeen tietoa tuodaan tietopalvelulla huoneistotietojärjestelmästä isännöintijärjestelmään. Jatkokehityksen tarkoitus on, että tieto virtaa nimenomaan isännöintijärjestelmästä huoneistotietojärjestelmään automaattisesti ja säännöllisesti eli logiikka toimii ikään kuin toisin päin.

  Vaikka rajapintaa on rakennettu, tarkoittaa jatkokehitysvaihe valtavaa lisätyötä, kun isännöintijärjestelmän ja huoneistotietojärjestelmän toiminnallisuuksia sovitetaan ja tietoja rakenteistetaan.

 • Järjestelmien keskittyminen

  Kun isännöintijärjestelmäkenttä keskittyy, isännöintiyrityksillä ei juuri ole valinnanvaraa vaihtoehtoiselle järjestelmälle. Isännöintiyritysten toiminnassa jonkinlainen järjestelmä on kuitenkin välttämätön.

  Käytössä olevan järjestelmän rooli korostuu, kun velvoitteet tuottaa ja välittää tietoa lisääntyvät huoneistotietojärjestelmän myötä. Jos isännöinnin käyttämästä järjestelmästä puuttuu huoneistotietojärjestelmään liittyviä toiminnallisuuksia tai ne eivät palvele isännöinnin arkea riittävästi, isännöinnin on vaikeaa jollei mahdotonta huolehtia taloyhtiöiden tiedonantovelvollisuuksien täyttämisestä.

  Järjestelmäkentän keskittyminen johtaa siihen, että vaikka isännöinti olisi tyytymätön palveluntarjoajaansa, markkinoilla ei ole parempaakaan vaihtoehtoa. Keskittymisen takia yksittäinen toimija saattaa myös vaikuttaa tarpeettoman paljon jatkokehityshankkeeseen liittyvän tiedon standardoinnin määrittelyyn tai jättää kehittämättä toiminnallisuuksia riittävän hyväksi, koska kilpailun puuttuessa se ei ole liiketoiminnallisesti välttämätöntä.

Isännöintiliiton vaikuttamisen tavoitteet

Isännöintiliitto on ollut mukana huoneistotietojärjestelmähankkeiden kehittämisessä alusta asti ja keskittyy niissä isännöinnin toimintaedellytyksiin ja mahdollisuuksiin liittyviin asioihin.

 • Isännöinnin roolin näyttäminen ja merkityksen vahvistaminen
 • Tiedot ja tietopäivitysten frekvenssi
 • Minimitietosisältö
 • Työmäärä ja ansaintalogiikka
 • Lainsäädäntöön maininta kustannuksista
 • Tietojen siirtäminen ja isännöintijärjestelmät
 • Taloyhtiödatan omistajuus
 • Uudet mahdollisuudet
 • Työryhmät ja yhteistyöfoorumit, joissa Isännöintiliitto vaikuttaa
  Työryhmät ja tapaamiset Vastuutaho Henkilö
  Lainsäädäntötyöryhmä MMM Mia Koro-Kanerva
  HTJ2 valmistelutyöryhmä (määrittelytyöryhmä) MML Isännöintiliiton nimeämä edustus viidestä isännöintiyrityksestä, pidetään säännöllisesti yhteyttä
  Taloyhtiön hallinnoinnin yhteistyöryhmä MML Ira Tenhunen
  Yhteistyöpalaveri: MML, PRH, Isännöintiliitto ja Kiinteistöliitto MML Ira Tenhunen, Jenni Valkama, Liina Länsiluoto, Kirsi Salo, Ann-Mari Sandholm
  Ohjelmistotoimittajien foorumi MML Ira Tenhunen
  Digifoorumi MML Ira Tenhunen
  Isännöintiliiton HTJ-tilannepalaverit Isännöintiliitto
  HTJ-verkosto* Isännöintiliitto Ira Tenhunen + verkoston jäsenet

  *MML:n taloyhtiön hallinnoinnin yhteistyöryhmässä ja Isännöintiliiton HTJ-verkostossa on osittain samat henkilöt. Isännöintiliiton verkosto voi sparrailla aiheita ennen MML:n tapaamisia.

 • Miten ja mihin Isännöintiliitto on vaikuttanut huoneistotietojärjestelmässä?

  Vuonna 2022 Isännöintiliitto vaikutti etenkin huoneistotietojärjestelmän jatkokehityshankkeen etenemiseen ja lainsäädäntöön.

  • Kesällä 2022 lakimuutosehdotuksen lausuntokierroksella Isännöintiliitto onnistuui tavoitteessaan vahvistaa isännöinnin roolia ja merkitystä sekä vaikuttaa tietojen ja tietopäivitysten frekvenssiin. Useat Isännöintiliiton ehdottamat muutokset päätyivät osaksi lakimuutosehdotusta.
  • Isännöintiliitto on panostanut yhteistyöhön Maa- ja metsätalousministeriön sekä Maanmittauslaitoksen kanssa. Olemme järjestäneet yhteisiä webinaareja ja puheenvuoroja, olemme osallistuneeet toistemme tapahtumiin ja järjestäneet säännöllisiä yhteistyöpalavereja. Vahvalla yhteistyöllä on saavutettu Isännöintiliiton tavoitteita ja lisätty avointa keskustelua ja ymmärrystä.
  • Huoneistotietojärjestelmä on saatu nousemaan myös mediaan. Julkinen keskustelu on tärkeää, koska huoneistotietojärjestelmän jatkokehitys on vaikea ja monitasoinen kokonaisuus.
  • Isännöintiliitto alkoi tehdä järjestelmäselvitystä, jonka ensimmäinen vaihe (jäsenkysely) toteutettiin vuonna 2022. Järjestelmäselvitys tukee vahvasti myös huoneistotietojärjestelmään vaikuttamista. Järjestelmäselvitystä on ohjannut jäsenistä ja Isännöintiliiton henkilökunnasta muodostettu ohjausryhmä. Järjestelmäselvitys jatkuu vuonna 2023.
  • Isännöintiliitto on järjestänyt koulutusta ja pitänyt puheenvuoroja jäsenistölleen. Huoneistotietojärjestelmä on kuulunut lähes kaikkien tapahtumien ohjelmaan, ja lisäksi jäsenistön kanssa on käyty tiivistä keskustelua. Myös Isännöintiliiton tuottamissa muissa sisällöissä huoneistotietojärjestelmä on ollut vahvasti esillä.