Tupakointikiellon hakeminen

Tupakointikiellon määrää kunnan viranomainen taloyhtiön hakemuksesta, josta päätetään yhtiökokouksen enemmistöpäätöksellä.

Taloyhtiö voi hakea tupakointikieltoa tupakkalain perusteella huoneistoon kuuluvalle parvekkeelle, huoneiston käytössä olevaan ulkotilaan ja jopa huoneiston sisätiloihin.

Kiellot määrää kunnan viranomainen taloyhtiön hakemuksesta, jonka taustalla pitää olla asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksen enemmistöpäätös. Yksittäinen asukas ei voi hakea tupakointikieltoja viranomaiselta.

Isännöintiliiton jäsenyrityksille on laadittu oma jäsenohje tupakointikiellon hakemiseen.

Tupakointikiellon perusteet

Lain mukaan kunnan on määrättävä tupakointikielto, jos savu voi rakenteellisten tai muiden olosuhteiden takia muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua toiseen huoneistoon, huoneistoparvekkeelle tai huoneiston käytössä olevalle pihalle. Kielto määrätään pääsääntöisesti hakemuksen ja siinä olevien liitteiden perusteella.

Tupakointikielto voidaan määrätä poikkeuksellisesti myös huoneiston sisätilaan. Tämä on mahdollista vain, jos savun kulkeutumista ei ole kohtuudella mahdollista ehkäistä rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella. Asukkaalla on ennen kiellon määräämistä oltava mahdollisuus ehkäistä savun kulkeutuminen omilla toimenpiteillään.

Tupakointikiellon käsittely taloyhtiössä

Taloyhtiön hallitus voi esittää tupakointikiellon käsiteltäväksi yhtiökokouksessa. Myös yksittäinen osakas voi vaatia kiellon käsittelyä kokouksessa. Lisäksi 1/10 osakkaista voi pyytää koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään asiasta.

Ennen asian käsittelyä pitää kirjallisesti kuulla niitä osakkailta ja asukkailta, joita kielto tulisi koskemaan.

Taloyhtiö voi hakea tupakointikieltoa kunnan viranomaiselta, kun yhtiökokouspäätöksen kolmen kuukauden moiteaika on kulunut umpeen.

Kiellon valvominen

Voimassa olevaa kieltoa valvoo kunta ja se voi asettaa kieltoa rikkovalle uhkasakon. Valvontaa tehdään ilmiantojen perusteella. On hyvä muistaa, että esimerkiksi parveketupakoinnin valokuvaaminen voi olla salakatselua, ja siten rangaistavaa.

Tupakkakiellon hakeminen aiheuttaa taloyhtiölle kustannuksia ja viranomaisen määräämät kiellot ovat lähtökohtaisesti pysyviä. Taloyhtiöissä kannattaakin tarkoin harkita viranomaiskieltojen hakemista.

Ohjeet sovellettavissa myös vuokrataloon

Tupakointikieltoa voidaan hakea erilaisissa asumisyhteisöissä. Asuntoyhteisöjen tupakointikieltoja koskeva ohjeistus kattaa asunto-osakeyhtiöiden lisäksi myös muut asumisyhteisöt, kuten esimerkiksi vuokrataloyhtiöt. Käytännössä tupakointikiellon hakemista koskeva menettely on eri asumismuodoissa samanlainen. Eroavaisuudet liittyvät lähinnä asuntoyhteisön päätöksenteosta vastaavaan elimeen.

Vuokrataloyhtiöiden osalta on lisäksi merkittävää, että tupakointikiellosta voidaan sopia jo vuokrasopimuksessa.