Sähköinen asunto-osakerekisteri (Asrek)

Isännöintiliitto kannattaa sähköistä asunto-osakerekisterijärjestelmää, joka tuo isännöinnille ja taloyhtiöiden osakkaille monia uusia mahdollisuuksia.

Sähköinen asunto-osakerekisteri eli Asrek yhdistää asunto-osakkeita koskevat tiedot ja omistajamerkinnät sähköiseksi palveluksi, jonka avulla tietojen saatavuus, luotettavuus ja kattavuus paranevat. Rekisterijärjestelmän on tarkoitus olla jossain muodosssa käytössä vuoden 2019 alussa.

Asrek on yksi Isännöintiliiton suurimmista lainsäädäntöön liittyvistä vaikuttamisasioista. Isännöinti on keskeisessä roolissa, kun osakkaita ja taloyhtiöitä koskevat tiedot kootaan yhteen palvelukokonaisuuteen. Asrek tulee vaikuttamaan lähes kaikkeen isännöinnin tekemään työhön.

Vaikuttamistyön keskeiset tavoitteet

Isännöintiliiton vaikuttamistyön johtava ajatus on se, että Asrekin on oltava isännöinnille taloudellinen mahdollisuus. Siirtyminen Asrek-aikaan pitää olla isännöinnin kannalta yksinkertaista ja selkeää.

Yksi keskeinen vaikuttamistavoite on saada isännöintijärjestelmien toimittajat kehittämään järjestelmiään niin, että isännöintiyrityksille on tarjolla hyviä ja kohtuuhintaisia ratkaisuja.

Isännöintiyritys hyötyy Asrekista, kun hallinnon hoito helpottuu ja isännöinti voi keskittyä paremmin kiinteistöjohtamiseen ja liiketoimintansa kehittämiseen.

Viimeistään Asrekin myötä isännöinnin asiakkaat alkavat hoitaa asioita taloyhtiön ja/tai isännöintiyrityksen verkkosivuilla. Asrek vauhdittaa myös sähköisen isännöitsijäntodistuksen yleistymistä.

Asrek osakkaan kannalta

Asunto‐osakkeita koskevilla tiedoilla ja merkinnöillä on laaja yhteiskunnallinen merkitys, sillä asunto‐
osakkeet koskettavat huomattavaa osaa suomalaisista. Ihmisten suurin omaisuus on yleensä kiinni asunto-osakkeissa. Helposti saatavilla olevia asuntojen omistajatietoja tarvitaan useissa asiayhteyksissä.

Isännöintiliitto kannattaa Asrek-rekisterijärjestelmän vaiheittaista kehittämistä. Ensimmäisessä vaiheessa luotaisiin sähköinen omistajarekisteri eli paperisista osakekirjoista siirryttäisiin sähköisiin omistajamerkintöihin. Tämä mahdollistaisi myöhemmin osakkeiden sähköisen kaupankäynnin ja panttaamisen, jolloin osakekirjoja ei tarvitsisi enää fyysisesti siirrellä.

PRH:n sähköinen järjestelmä

Asrekin yhteydessä isännöintiliitto edistää muitakin asioita, kuten sitä, että taloyhtiöiden edustajatietojen sähköinen ilmoittaminen Patentti- ja rekisterihallitukselle helpottuu.