Osakas ja johto riitautuvat, mitä tehdä?

Hyvin hoidetussa taloyhtiössä erimielisyydet ratkotaan mahdollisimman aikaisin mahdollisimman kevyellä ja edullisella menettelyllä, jotta taloyhtiön toiminta ja viihtyisyys kärsivät mahdollisimman vähän.

Ihannetilanteessa osakas ja taloyhtiön johto saavat riidan sovittua keskenään, mutta joskus tarvitaan myös asiantuntijan tukemaa sovintomenettelyä.

Käytännössä sovinnollisia riitojen ratkaisumenettelyjä, joiden hinta on kohtuullinen, ovat riitojen ratkaiseminen tuomioistuinsovittelussa tai tuomioistuimen ulkopuolella. Sovinnon vahvistamisen jälkeen sovinto on myös täytäntöönpanokelpoinen.

Isännöintiliiton lausunto selventää tulkintoja

Hyväksi havaittu toimintatapa tulkinta- ja riitakysymysten ratkaisussa on myös kirjallisen lausunnon pyytäminen alan asiantuntijalta tai järjestöltä. Isännöintiliiton lausunnon voivat saada Isännöintiliiton jäsenyrityksissä työskentelevät edulliseen jäsenhintaan, ks. Palvelut ammattilaisille > Lakineuvonta

Lähde: Taloyhtiön hyvä hallintotapa, suositus 39

Uutishuoneeseen

Tutustu ohjelmaan