Tietosuoja Isännöintiliitossa

Isännöintiliiton jäsenrekisteri

Tässä selosteessa kerromme, kuinka käsittelemme henkilötietoja Isännöintiliiton jäsenrekisterissä. Isännöintiliitossa keräämme jäsenyritysten yhteyshenkilöiden ja työntekijöiden sekä jäsenyhdistysten luottamushenkilöiden tietoja Isännöintiliiton toiminnan ja jäsenpalveluiden järjestämiseksi.

Isännöintiliiton jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Isännöintiliiton asiakas- ja sidosryhmärekisteri

Tässä selosteessa kerromme, kuinka käsittelemme henkilötietoja asiakas- ja sidosryhmärekisterissä. Isännöintiliitossa keräämme asiakasyritysten yhteyshenkilöiden tietoja asiakkuuden hoitamiseksi ja Palveluverkostotoiminnan käytännön toteuttamiseksi. Lisäksi keräämme sidosryhmien edustajien tietoja sidosryhmäyhteistyön toteuttamiseksi ja potentiaalisten asiakasyritysten yhteyshenkilöiden tietoja markkinointitarkoituksessa.

Isännöintiliiton asiakas- ja sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste

Isännöintiliiton Palvelu Oy:n asiakasrekisteri

Tässä selosteessa kerromme, kuinka käsittelemme henkilötietoja Isännöintiliiton Palvelu Oy:n asiakasrekisterissä. Keräämme asiakasyritysten yhteyshenkilöiden tietoja asiakkaan hankkiman palvelun järjestämiseksi.

Isännöintiliiton Palvelu Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Paikallisten isännöitsijäyhdistysten jäsenrekisterit

Paikallisyhdistysten jäsenrekisterien tietosuojaselosteet