Heikki Karjaluoto on markkinoinnin professori Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hänen professuurinsa alana on kuluttajakäyttäytyminen ja uusiin teknologioihin perustuva markkinointiviestintä. Karjaluoto on julkaissut yli 70 tieteellistä aikakauslehtiartikkelia, yli 80 konferenssipaperia, kaksi kirjaa sekä lukuisan määrän muita tutkimuksia.