Lakikysymys: Mitä aiheutuu siitä, jos yhtiökokous pidetään yli 6 kuukautta tilikauden päättymisen jälkeen?

Kysymys

Mitä aiheutuu siitä, jos yhtiökokous pidetään yli 6 kuukautta tilikauden päättymisen jälkeen?

Vastaus

Lain mukaan yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Lakia säädettäessä ei ole kuitenkaan otettu huomioon esimerkiksi epidemian aiheuttamia poikkeusoloja. Oikeuskäytäntöä ei ole myöskään ole siitä, miten yhtiökokoukseen osallistuminen taataan kaikille osakkeenomistajille epidemian aikana. 

Jos yhtiökokous pidettäisiin tällaisessa poikkeuksellisessa tilanteessa lain määräajan jälkeen, ei siitä seuraa suoraan mitään sanktiota taloyhtiölle tai yhtiön johdolle. Myös vahingonkorvausvastuun syntyminen edellyttää aina sitä, että määräajan ylittämisestä aiheutuisi todellista taloudellista vahinkoa ja tämä vahinko olisi syy-yhteydessä tahallisuuteen tai huolimattomuuteen. Tällainen vahinko on kuitenkin hyvin teoreettinen ja vahinkoa arvioitaessa tulisi ottaa huomioon se, että lain määräajan ylittymiseen on vaikuttanut poikkeuksellinen epidemia-aika. 

On myös mahdollista, että laajan kansallisen epidemian aikana eduskunta säätää määräaikaisia poikkeuksia lainsäädäntöön. Tällainen tehtiin asunto-osakeyhtiölakiin koronaepidemian aikana (kevät 2020), jolloin yhtiökokouksen pitoaikaa pidennettiin väliaikaisesti epidemian takia.

Vastaaja: Lakiasiantuntija Laura Lithenius, Isännöintiliitto