Lakikysymys: Jätelain muutos tuli voimaan heinäkuussa 2021. Mistä muutoksessa on kyse?

Kysymys

Jätelain muutos tuli voimaan heinäkuussa 2021. Mistä muutoksessa on kyse?

Vastaus

Jätelain muutoksella on tarkoitus lisätä jätteen erilliskeräystä sekä kierrätystä. Muutos perustuu EU:n asettamiin kierrätystavoitteisiin ja se tuli voimaan heinäkuussa 2021.

Jätelain ja tulevan jäteasetuksen mukaan taajamissa sijaitsevissa vähintään viiden huoneiston taloyhtiössä on jatkossa kerättävä sekajätteen lisäksi erikseen kartonki, metalli, lasi, muovi ja biojäte. Biojätteen keräysvelvoite laajenee myöhemmin koskemaan kaikkia kiinteistöjä yli 10 000 asukkaan taajamissa. Lisäksi jätekuljetusten järjestäminen on uuden lain mukaan kunnan vastuulla.

Velvoitteet tulevat voimaan asteittain:

  • 1.7.2022 biojätteen erilliskeräys taajamissa kiinteistöllä, jolla on vähintään viisi huoneistoa
  • 1.7.2023 kartongin, metallin, lasin ja muovin erilliskeräys taajamissa kiinteistöllä, jolla on vähintään viisi huoneistoa
  • 1.7.2024 biojätteen erilliskeräys kaikilta kiinteistöiltä, jotka sijaitsevat yli 10 000 asukkaan taajamassa (kotikompostointi voi korvata erilliskeräyksen)

Taloyhtiössä uudistus voi tarkoittaa sitä, että jätekatoksia ja -suojia täytyy laajentaa, jos vanhoissa ei ole tilaa kaikille jäteastioille. Paperinkeräyksestä tai muusta lakisääteisestä keräyksestä ei voi kuitenkaan luopua, vaikka jätettä tulisi vain vähän. Toisaalta esimerkiksi muovin kierrättämisen yleistyessä sekajätettä saattaa kertyä entistä vähemmän.

Jos jotain jätettä kertyy taloyhtiössä vähän, kannattaa tarkistaa, että tyhjennysväli on sopiva ja jäteastia on oikean kokoinen. On olemassa myös jäteastioita, jotka voidaan jakaa siten, että jäteastiaan kerätään useampaa jätelajia. Joissakin tilanteissa ratkaisu voi löytyä yhteiskeräyksestä toisten taloyhtiöiden kanssa.

Osassa kunnista taloyhtiöt ovat voineet järjestää ja kilpailuttaa jätekuljetuksen. Jatkossa jätekuljetusten järjestäminen on kunnan tehtävä, jolloin kunta tai kunnallinen jätehuoltoyhtiö kilpailuttaa keskitetysti jätteen kuljetuksen. Tämä voi tarkoittaa, että ne taloyhtiöt, jotka ovat kilpailuttaneet jätekuljetukset ja saaneet siitä säästöjä, voivat menettää edun uudistuksen myötä. Kunnan järjestämänä kuljetuksia voidaan kuitenkin tehostaa laajemmin.

Taloyhtiön kustannukset voivat kasvaa, jos jätehuollon kustannukset nousevat erilliskeräyksen myötä. Esimerkiksi HSY (Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä) on arvioinut, että sen alueella pienten taloyhtiöiden jätehuollon kustannukset nousevat, kun taas isojen taloyhtiöiden kustannukset todennäköisesti laskevat.

Taloyhtiöissä voidaan vaikuttaa jätekustannuksiin vähentämällä sekajätteen määrää ja parantamalla lajittelua. Tämä vaatii kuitenkin ohjeistusta ja viestintää asukkaille.

Vastaaja: Lakiasiantuntija Jenni Valkama, Isännöintiliitto