Lakikysymys: Ovatko huoneiston omistajatiedot julkisia ja voiko isännöinti kieltäytyä antamasta tietoa?

Kysymys

En ole asukkaana tai osakkaana taloyhtiössä, jonka eräästä huoneistosta kysyin omistajatietoa. Tiedossani on tarkka osoite. Voiko isännöintiyritys kysyä lupaa asukkaalta ja sitä kautta kieltäytyä antamasta tietoa? Eikö tieto ole julkista?

Vastaus

Asunto-osakeyhtiölain mukaan jokaisella on oikeus tutustua osakeluetteloon. On syytä huomata, että julkisuus ei koske pelkästään asunto-osakeyhtiön osakkaita, vaan kenellä tahansa on oikeus saada osakeluettelo nähtäväkseen.

Asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajan tai isännöitsijän on toimitettava osakeluettelo nähtäväksi kohtuullisen ajan kuluessa pyynnön esittämisestä. Isännöitsijän tai isännöintiyrityksen hoitaessa asunto-osakeyhtiön asioita voidaan yleensä edellyttää, että luettelo annetaan nähtäville heti sitä pyydettäessä.

Jos kysyjä haluaa osakeluettelosta kopion, isännöitsijä saa periä siitä kohtuullisen maksun.

Vastaaja: Asianajaja Laura Veltheim-Asikainen, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy

Kysymys ja vastaus on julkaistu Kotitalo-lehdessä.