Isännöintiliitto kannattaa julkisten kuulutusten siirtymistä verkkoon

Julkisia kuulutuksia siirretään viranomaisten ilmoitustauluilta vihdoin verkkoon. Isännöintiliitto kannattaa tuoreessa lausunnossaan hallituksen esitystä julkisia kuulutuksia koskevien säännösten muuttamisesta koskien tiettyjä ympäristöministeriön hallinnonalan säännöksiä.

Hallitus on esittänyt, että julkisia kuulutuksia koskeva menettely ajantasaistetaan, ja julkiset kuulutukset toteutettaisiin jatkossa paperisten ilmoitusten sijaan verkossa. Kuulutus ja asiakirjat julkaistaisiin siten tulevaisuudessa viranomaisten ilmoitustaulun sijaan viranomaisten verkkosivuilla.

Isännöintiliitto kannatti lausunnossaan suunniteltuja muutoksia ja katsoi suunniteltujen muutosten edistävän tehokkaampaa tiedonvälitystä ja parantavan yksilöiden, yritysten ja yhteisöjen tiedonsaantia sekä asiakaslähtöistä viranomaishallintoa. Myös esitys luopua ns. julkipanomenettelystä sai Isännöintiliitolta vihreää valoa, sillä toteutuessaan tämä muutos pidentäisi aikaa reagoida ja hakea muutosta asiassa.

Lausunnossaan Isännöintiliitto piti erittäin kannatettavana myös sitä, että sähköinen asiointi säädetään asiakirjojen tiedoksi antamisessa ensisijaiseksi vaihtoehdoksi. Samalla Isännöintiliitto kuitenkin pitää hyvänä ratkaisuna säilyttää mahdollisuus toimittaa kuulutus lisäksi esimerkiksi paikallisessa sanomalehdessä.

Lue lisää lausuntopalvelu.fi:n sivuilta.