Asiantuntija kertoo: Nämä asiat askarruttavat asukkaita

Tiedätkö, kenen puoleen kääntyä kotitalon pulmissa? Usein asukkaan ensimmäinen tukija on isännöitsijä, joka osaakin ohjata ainakin eteenpäin oikean tahon puoleen. Mutta kenen puoleen pitäisi kääntyä, jos olet huolissasi naapureista tai peloissasi kotirapun tapahtumista? Isännöintiliiton lakiasiantuntija Jenni Valkama kertoo.

Isännöitsijän tehtäväkenttään kuuluu monenlaisten taloyhtiön hallintoon liittyvien asioiden hoitaminen. Isännöitsijän puoleen käännytäänkin herkästi lähes kaikissa asumiseen ja naapuruussuhteisiin liittyvissä asioissa. Kaikissa tilanteissa isännöitsijä ei kuitenkaan ole oikea taho vastaamaan kysymyksiin tai ratkomaan asukkaiden ongelmatilanteita.

Kun epäilet laittomuuksia, poliisi auttaa

Huolestuneet naapurit saattavat toivoa isännöitsijän hoitavan esimerkiksi poliisille kuuluvia tehtäviä.

– Taloyhtiön pihalle pysäköityjen ajoneuvojen renkaiden kunnon valvonta tai asunnossa käytävään huumekauppaan liittyvien epäilyjen selvittäminen ovat poliisiasia. Samoin rikosasioiden ratkaiseminen, kuten varastetun polkupyörän palauttaminen omistajalleen, kuuluu poliisille – jopa silloin, jos epäilty varas asuisi kyseisessä taloyhtiössä, Valkama listaa esimerkkejä.

Riitaa naapurin kanssa tai erimielisyyttä elämäntavoista?

Tiiviisti asuessa erilaiset elämäntavat voivat aiheuttaa kitkeriäkin riitoja naapurien välille. Joskus isännöitsijää pyydetään selvittelemään esimerkiksi, kuinka usein joku käyttää suihkua, käykö asunnossa paljon vieraita tai minkä hajuista ruokaa asunnossa valmistetaan.

– Asunnon sisäpuoliset tapahtumat kuuluvat kotirauhan suojan piiriin, eikä isännöintiin kuulu pitää lukua tällaisista tavanomaiseen asumiseen liittyvistä tapahtumista. Myöskään naapurien väliset riidat eivät kuulu isännöitsijän ratkottaviksi niin kauan, kuin muille ei aiheudu riitelystä haittaa. Asumishäiriöt tai naapuririidat voivat päätyä isännöitsijän kautta taloyhtiön hallituksen käsiteltäväksi vasta siinä vaiheessa, jos toiminnasta aiheutuu merkittäviä häiriöitä, Valkama sanoo.

Naapuririidoissa tai elämäntavan erimielisyyksissä paras tapa yrittää ratkaista asia on siis jutella asiasta suoraan naapurin kanssa. Joissain taloyhtiöissä tai asuinalueilla voi olla naapuruussovittelutoimintaa, jossa koulutetut naapuruussovittelijat auttavat ihmisiä ratkomaan ristiriitoja. Suurten vuokra-asuntotoimijoiden taloissa puolestaan vuokranantajan asumisneuvojat voivat auttaa tilanteen sovittelussa.

Huolta naapurin tilanteesta?

Jos naapurin tai vaikkapa rappukäytävässä asuvien lasten elämän turvallisuus huolettaa, voit tehdä huoli-ilmoituksen asuinkaupungin sosiaalitoimeen. Sosiaalihuoltolain mukainen ilmoitus voidaan tehdä kenestä tahansa ihmisestä, josta huoli herää. Yksityishenkilö voi tehdä ilmoituksen nimettömänä ja myös ilman henkilön suostumusta. Ilmoituksen tarkoituksena on varmistaa, että henkilö saa tarvitsemansa avun ja palvelut, joiden avulla hän selviytyy tilanteestaan.

– Jos naapurilla on ongelmia esimerkiksi päihteidenkäytön kanssa, vakavia vaikeuksia huolehtia toimeentulosta tai itsenäisestä asumisesta, sosiaalitoimi voi olla paras taho auttamaan, Valkama neuvoo.

Häiritsevästä elämästä kannattaa laittaa tieto myös isännöitsijälle

Monessa naapuritilanteessa ratkaisu siis löytyy vakavammissa tapauksissa poliisin tai sosiaaliviranomaisten avulla ja lievemmissä ristiriidoissa naapurien kesken keskustellen.

Jos joku asukas aiheuttaa säännöllisesti vakavaa häiriötä talossa ja joudut asukkaana esimerkiksi soittamaan poliisille naapurin aiheuttamien häiriöiden takia, kannattaa asiasta kuitenkin ilmoittaa isännöitsijälle. Tarvittaessa taloyhtiön hallitus voi päättää antaa asukkaalle varoituksen. Vakavimmillaan häiriöt voivat johtaa siihen, että taloyhtiö hakee asukkaalle häätöä tai omistusasunnon hallintaan ottoa oikeuden kautta.

– Koska häätö on varsin vakava tilanne asukkaalle, se vaatii vahvaa näyttöä häiriöistä. Tässä naapurien antamat ilmoitukset häiriöistä ovat tärkeitä, sillä taloyhtiöllä ei nykylainsäädännön mukaan ole oikeutta saada poliisilta raporttia mahdollisista kotikäynneistä. Isännöintiliitto onkin ehdottanut lakimuutosta asiaan, Valkama kertoo.

Roskia pihalla tai sotkua yleisissä tiloissa?

Jos joltakulta on jäänyt roskia pihalle tai sotkua rappukäytävään, oikea taho ilmoittaa huollon tarpeesta on useimmiten huoltoyhtiö.

Isännöitsijä auttaa taloyhtiön hallintoon ja talouteen liittyvissä asioissa

Isännöitsijä on taloyhtiön talouden, hallinnon ja palvelusopimusten ammattilainen.

– Isännöitsijät auttavat varmasti myös mieluusti eteenpäin kaikenlaisissa taloyhtiön pulmissa. Hyvä asuminen taloyhtiössä ei synny yhden ihmisen voimin, vaan sujuvalla yhteistyöllä kaikkien asukkaiden, hallituksen, isännöinnin ja ulkopuolisten auttajien kesken, Valkama kannustaa.

Lue lisää

Asumisneuvontaa on ehdotettu laajennettavaksi kuntien palveluna. Isännöintiliitto kannattaa ehdotusta.

Isännöintiliitto on ehdottanut, että taloyhtiöllä olisi oikeus saada raportti poliisikäynneistä. Lue tiedotteemme: Väkivaltainen naapuri voi pelottaa, mutta taloyhtiöissä ollaan voimattomia ilman lakimuutosta

Sujuva yhteiselo taloyhtiössä ei synny yhden ihmisen voimin vaan yhteistyöllä. Kuva: Adobe Stock.