Hallitus aikoo helpottaa venäläisomisteisten kiinteistöjen hallintaanottoa

Oikeusministeri Leena Meri kertoi YLEn haastattelussa 10.10.2023, että asunto-osakeyhtiölain päivityksen yhteydessä pyritään helpottamaan venäläisomistuksessa olevien kiinteistöjen ulosmittaamista ja asunto-osakkeiden haltuunottoa.

Suomessa on useita taloyhtiöitä, varsinkin itärajan tuntumassa, joissa on venäläisiä osakkaita. Venäläisten osuus kaikista taloyhtiön osakkaista voi olla huomattava, jopa useita kymmeniä prosentteja. Venäläisomisteisten asuntojen hallintaanotto on vaikeutunut merkittävästi Venäjän aloittaman hyökkäyssodan myötä. Pakotteiden vuoksi venäläiset osakkaat eivät pysty maksamaan vastikkeitaan tai vastikemaksuissa on merkittäviä viivästyksiä. Tämä ajaa taloyhtiöitä ongelmiin, kun vastikerästit kasvavat.

Ongelmia on tullut myös siitä, että vastikemaksujen laiminlyönnistä annettavia varoituksia ei ole pystytty toimittamaan venäläisille osakkaille todisteellisesti tiedoksi, jos yhtiölle ilmoitettu osakkaan osoite on Venäjällä. Tällä hetkellä postipalvelut Venäjälle eivät toimi.

–  Tiedoksiantoon liittyvät ongelmat estävät taloyhtiöitä ottamasta huoneistoja yhtiön hallintaan, mikä on ainoa asunto-osakeyhtiölaissa säädetty keino puuttua tehokkaasti osakkaiden maksulaiminlyönteihin. Menettelyn tarkoitus on, että taloyhtiö voi kattaa vastikevelkoja hallintaanotetun huoneiston vuokraamisesta saatavilla vuokratuotoilla, kertoo Isännöintiliiton yhteiskuntasuhdepäällikkö Riikka Vaaja.

Sähköinen tiedoksianto keinovalikoimaan

Oikeusministeri Leena Meri kertoi haastattelussa, että hallitus aikoo puuttua esiin nousseisiin tiedoksianto-ongelmiin asunto-osakeyhtiölain päivittämisen yhteydessä. Meren mukaan sähköinen tiedoksianto tulisi olla mahdollista esimerkiksi näissä tapauksissa, joissa venäläisiin osakkeenomistajiin ei saada yhteyttä.

Tilanteessa, jossa osakkeen omistaja ei ole tiedossa, varoitus asunto-osakkeen ottamisesta yhtiön hallintaan voidaan julkaista virallisessa lehdessä nykylainsäädännön mukaan. Oikeusministeri Meri esittääkin, että menettelyä tulisi voida soveltaa myös tapauksiin, joissa asunto-osakeyhtiön ulkomaiseen omistajaan ei saada yhteyttä.

–  Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että oikeusministeri Meri on nostanut esiin tiedoksiantoja koskevat haasteet. Olemme esittäneet jo eduskuntavaalien alla, että hallintaanottoon liittyvät varoitukset ja päätökset tulisi olla mahdollista antaa sähköisesti tiedoksi, Vaaja kommentoi.

Meri kertoo, että asunto-osakeyhtiön päivitystyö alkaa ensi vuoden aikana, mutta tarvittaessa tiedoksiantoon liittyvää lainsäädäntöä voidaan muuttaa nopeammallakin aikataululla.

–  Meidän näkemyksemme mukaan tällä sääntelyllä on jo kiire. Venäläisomisteisten asunto-osakkeiden aiheuttamat ongelmat osassa taloyhtiöitä ovat kasvaneet jo niin suuriksi, että pelkäämme, että taloyhtiöitä menee konkurssiin tämän takia. Toivottavasti ministeriössä aikaistetaan tiedoksiantoa koskevaa sääntelyn päivittämistä, Vaaja jatkaa.

Kuva: Tobias Willden, Unplush