Isännöinnin eettinen neuvosto on antanut ensimmäisen lausuntonsa – isännöintiyritykselle huomautus

Vuoden 2024 alussa Keskuskauppakamarin yhteyteen perustettu Isännöinnin eettinen neuvosto on antanut 15.4.2024 ensimmäisen lausuntonsa. Lausunnossa suositellaan huomautuksen antamista isännöintiyritykselle, jonka on katsottu rikkoneen Isännöinnin eettisten ohjeiden kohtaa, joka velvoittaa toimimaan huolellisesti ja taloyhtiön edun mukaisesti. Yksittäiseen tapaukseen liittyneen huolimattoman toiminnan katsottiin kuitenkin olleen varsin lievää.

Lausuntopyynnön taustalla on ollut riitatilanne, joka on liittynyt kiinteistöosakeyhtiön hallinnoiman parkkihallin kadonneisiin avaimiin. Epäselväksi jääneistä syistä pysäköintihallin sähkökeskuksen avain ja yksi pysäköintihallin käyntiavain on ollut kateissa, mutta selvitysten jälkeen molemmat avaimet on pystytty paikantamaan.

– Käyntiavaimen osalta tilanne on ollut epäselvä noin kahden kuukauden ajan. Kun avainten katoaminen on havaittu, olisi selvitystoimet pitänyt hoitaa ripeästi ja pyrkiä selvittämään avainten sijainti niin pian kuin mahdollista. Selvitys on tässä tilanteessa kestänyt tarpeettoman pitkään. Avain olisi todennäköisesti löytynyt nopeammin, jos osakkaille osoitettu kirjekysely olisi toteutettu varhaisemmassa vaiheessa, toteaa Isännöintiliiton johtava lakiasiantuntija Jenni Valkama.

Lukitusturvallisuuden ja avainhallinnan huolellisessa järjestämisessä ilmenevät puutteet voivat johtaa merkittäviin omaisuusvahinkoihin, minkä vuoksi puutteisiin on suhtauduttava vakavuudella. Neuvosto katsoi, että pysäköintihallin käyntiavaimen katoamista ei voida lukitusturvallisuuden vaarantumisen vuoksi pitää vakavuudeltaan vähäisenä, vaikka kysymys ei ole ollut esimerkiksi yleisavaimen tai asuinhuoneiston avaimen katoamisesta. Asiassa otettiin huomioon myös se, että kyseessä oli uudiskohde, ja isännöintiyritys oli ollut yhtiön ensimmäinen isännöitsijä. Näin ollen aikaisemmat isännöitsijät tai isännöinnin vaihtotilanteet eivät ole voineet vaikuttaa avainhallintaan. Lausunnon mukaan isännöintiyrityksen huolimattomuus on asiassa kuitenkin ollut varsin lievää.

– Lukitusturvallisuuden ja avainhallinnan järjestäminen on riidattomasti kuulunut isännöintiyrityksen tehtäviin. Isännöinnin eettiset ohjeet velvoittavat toimimaan huolellisesti ja asiakkaan edun mukaisesti isännöintitehtävää hoidettaessa. Kun pysäköintihallin käyntiavain ei ole ollut isännöintiyrityksen hallinnassa ja selvitykseen on kulunut aikaa, toiminta on ollut huolimatonta, toteaa Valkama.

Tapaus osoittaa, että myös yksittäinen virhe tai laiminlyönti voidaan katsoa Isännöinnin eettisten ohjeiden vastaiseksi toiminnaksi ja johtaa myös seuraamukseen. Seuraamus oli tässä asiassa lievin mahdollinen.

– Virheitä ei voi täysin välttää, joten merkityksellistä onkin, miten ne korjataan tai miten asian hoitamiseen ylipäänsä suhtaudutaan. Isännöintiyritys on tässä asiassa toiminut asiallisesti ja avainten katoamista on ryhdytty selvittämään heti, kun tilanne on havaittu. Virhetilanteista voi aina oppia, ja neuvoston lausunnon perusteella toimintaa on mahdollisuus entisestään kehittää, summaa Valkama.

Isännöintiliitto ja Isännöinnin Auktorisointi ISA ry on antanut neuvoston suosituksen mukaisesti toimijalle huomautuksen.

Isännöinnin eettinen neuvosto toimii Keskuskauppakamarin alaisuudessa. Neuvoston puheenjohtajana toimii käräjätuomari Juha Kärkölä Helsingin käräjäoikeudesta ja varapuheenjohtajana lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen oikeusministeriöstä. Jäseninä toimivat asianajaja Minna Ravi, Asianajotoimisto Lindblad, professori Ari Ekroos, Aalto-yliopisto, johtava lakiasiantuntija Jenni Valkama, Isännöintiliitto, isännöitsijä Mauri Niemelä, lakiasiainjohtaja Jenni Hupli, Suomen Kiinteistöliitto ja riskienhallintapäällikkö, VT Janne Heiliö.

Kuva: Adobe Stock

Lue Isännöinnin eettisen neuvoston päätös perusteluineen >>