Isännöinnin maineessa on yhä parannettavaa, ja siksi Isännöintiliitto haluaa kehittää alaa nyt monella rintamalla

Isännöintialan maineessa on vanhaa painolastia. Isännöintiliiton mukaan pelkkä imagotyö ei riitä parantamaan isännöinnin mainetta, vaan eri tahojen väliseen yhteistyöhön ja osaamisen kehittämiseen pitää jatkossa panostaa entistä enemmän.

Yksi Isännöintiliiton lähitulevaisuuden tärkeimmistä tehtävistä on isännöinnin ja taloyhtiöiden hallitusten yhteistyön parantaminen. Parannusta pyritään saamaan aikaan muun muassa tiivistämällä yhteistyötä Kiinteistöliiton ja muiden asumiseen keskittyvien järjestöjen kanssa.

–  Vastakkainasettelu isännöinnin ja hallitusten kanssa pitää lopettaa. Eripuraa syntyy välillä väistämättä, kun pitää ottaa huomioon hyvinkin erilaisten asukkaiden tarpeita ja toiveita ja kehittää samalla kiinteistöä ja asumista. Tällöin voi unohtua, että isännöitsijä ajaa ja hänen pitääkin ajaa osakkaiden, asukkaiden ja koko taloyhtiön etua, Isännöintiliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva sanoo.

Esimerkki alan kehittämisestä ja yhteistyöstä on yhdessä Kiinteistöliiton kanssa syksyllä toteutettava Isännöinnin laatu 2020 -tutkimushanke. Tutkimuksen tavoitteena on saada monipuolista tietoa isännöinnin onnistumisista ja haasteista sekä yhteistyön toimivuudesta taloyhtiöiden kanssa. Tiedon avulla liitot, isännöintiyritykset ja taloyhtiöt voivat jatkossa kehittää entistä parempaa asumista.

Mainetta voi parantaa avoimuudella

Isännöinnin maineeseen vaikuttaa se, että alalta löytyy edelleen huonoja ja kankeita toimintatapoja. Kehittämistä vaativat erityisesti asiakaspalvelu, asukasviestintä, taloushallintojärjestelmät sekä digitaaliset palvelut. Ratkaisu moniin alan ongelmiin on Koro-Kanervan mukaan avoimuus.

– Kaikkien toimintatapojen pitää kestää päivänvaloa ja niistä pitää voida kertoa asiakkaalle. Esimerkiksi taloushallintajärjestelmien pitää olla avoimia hallituksille ja osakkaille ja sidonnaisuuksien palveluntarjoajiin läpinäkyviä.

Isännöintiliiton kesäkuun alussa hyväksytyn uuden strategian yhtenä tehtävänä on edistää kaikin tavoin rehtiä, avointa ja luotettavaa isännöintialaa. Siksi Isännöintiliitto haluaa käynnistää alan eettisten ohjeiden päivittämisen yhdessä Kiinteistöliiton, RAKLI:n ja Isännöinnin Auktorisointiyhdistys ISA:n kanssa.

– Vastuullisuuden pitää näkyä paitsi Isännöintiliiton, myös alan toimijoiden arjen työssä monin eri tavoin. Liitto panostaa jatkossa entistä enemmän myös isännöinnin ammatillisen kouluttautumisen ja osaamistason nostamiseen, Koro-Kanerva sanoo.

Lisätietoja
Mia Koro-Kanerva
050 303 1615
mia.koro-kanerva@isannointiliitto.fi

Uutishuoneeseen