Isännöintiliitto KKV-päätöksestä: Toimintamme tarkoituksena on ollut edistää alan laatukilpailua

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on tutkinut Isännöintiliittoa väitetystä kilpailulain rikkomisesta lähes neljä vuotta. KKV:n perusteellinen tutkinta on hyvä. Isännöintiliitto pitää tänään julkiseksi tullutta tulkintaa kuitenkin virheellisenä ja korostaa, että kyseessä on vasta epäily. Asiasta päättää markkinaoikeus.

− On todella hyvä, että KKV on arvioinut alan toimintatapoja perusteellisesti. Kaikkien isännöintialalla olevien toimintatapojen pitää ehdottomasti olla selkeitä ja avoimia. Se on lähtökohta sille, että alaa voidaan kehittää, sanoo Isännöintiliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva.

Tutkimuksen päätteeksi muodostunut tulkinta siitä, että Isännöintiliitto olisi rikkonut kilpailulakia, on kuitenkin virheellinen, eikä KKV:n esittämää kilpailua rajoittavaa kokonaissuunnitelmaa ole ollut.

Isännöintiliitto ei ole pyrkinyt hinnoittelurakenteen yhtenäistämiseen. Isännöintiliitto on laatinut tiedotteita, joissa on puhuttu yleisluontoisesti isännöinnin hinnankorotuspaineista. Tämän toiminnan tavoitteena on ollut pyrkimys nostaa alan arvostusta, palveluiden eriytymistä ja laatukilpailua, jotta taloyhtiöt saavat parempaa isännöintiä.

− Ymmärrämme, ettei ala näyttäydy tämän tutkinnan valossa nyt moitteettomana, ja tästä syystä sekä isännöinti että heidän asiakkaansa joutuvat rakentamaan luottamusta uudelleen.

Lukuisilla uudistuksilla kohti entistä avoimempaa toimintaa

Kun tutkinta alkoi maaliskuussa 2017, otti Isännöintiliitto heti käyttöönsä varovaisuusperiaatteen. Sen mukaisesti liitto ei ota mitään kantaa isännöinnin kannattavuuteen, kustannustasoon ja kustannustason nousuun.

Isännöintiliitto on tehnyt tutkinnan alettua monia uudistuksia ja muutoksia toiminnassaan. Myös tutkinnan kohteena olevan ajanjakson aikana toiminut liiton johto on keskeisiltä osin vaihtunut. Uuden strategiakauden valmistelu aloitettiin etuajassa ja uusi strategia otettiin käyttöön tämän vuoden alussa.

Uusi toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva aloitti liiton johdossa syyskuussa 2019.

− Tulin kehittämään liitosta yhteistyötä tekevää ja avointa asiantuntijajärjestöä. Sitä kautta haluan viedä alaa entistä osaavampaan, asiakaslähtöisempään ja läpinäkyvämpään suuntaan. Minulle on tärkeää, että ala itse voi olla ylpeä omasta hyvästä työstään ja asiakkaat siitä palvelusta, jonka isännöinniltä saavat, hän sanoo.

KKV on nyt vienyt asian markkinaoikeuteen, eikä Isännöintiliitolla ole tietoa sen aikataulusta.

Lisätietoja

Mia Koro-Kanerva
Toimitusjohtaja, Isännöintiliitto
p. 050 303 1615
mia.koro-kanerva@isannointiliitto.fi

Median kuvapankki

Uutishuoneeseen