Kaupunki uhkasi taloyhtiötä 30 000 euron uhkasakolla – taloyhtiö osoitti tehneensä kaikkensa airbnb -toiminnan lopettamiseksi

Isännöintiliitto nosti esille 1.11. taloyhtiöiden haasteen puuttua taloyhtiön tiloissa tapahtuvaan kaavan vastaiseen toimintaan. Oulu on yksi niistä kaupungeista, jossa kaupunki on uhannut taloyhtiöitä sakolla, jos niiden tiloissa tapahtuva airbnb-toiminta, ei lopu.

Isännöitsijä Mauri Niemelä tuntee yhden Oulun tapauksista hyvin.

– Taloyhtiö on käsitellyt kaupungin rakennuslautakunnan ehtoja vuonna 2022 yhtiökokouksessaan. Koska emme voineet luvittaa lyhytkestoista toimintaa tai tehdä niitä teknisiä muutoksia, joita asia olisi vaatinut, hallitus totesi, että meidän on tyytyminen toiminnan kieltämiseen. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että toiminta kielletään, koska yhtiön intressi ei ole ottaa uhkasakkoriskiä, Niemelä taustoittaa tilannetta.

–  Yhtiökokouksen kiellosta huolimatta tilanne johti syksyllä siihen, että Oulun kaupunki käsitteli rakennuslautakunnan kokouksessa asiaa ja päätösehdotuksena oli määrätä taloyhtiölle 30 000 euron sakko toiminnan lopettamiseksi. Tämä johtui siitä, että kaupungin rakennusvalvonnan selvityksen mukaan osaa huoneistoista käytettiin edelleen lyhytkestoiseen vuokraukseen. Olin kokouksessa kuultavana ja kerroin taloyhtiön tekemistä päätöksistä ja siitä, että emme voi saada kieltoa yhtiöjärjestykseemme, koska se nykyisen asunto-osakeyhtiölain mukaan vaatisi kaikkien osakkaiden suostumisen kieltoon. Taloyhtiön onneksi rakennuslautakunta päätti poistaa yhtiön osalta uhkasakon. Lautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi, mutta toki asia on edelleen kesken, kertoo Niemelä.

Hallintaanotto on taloyhtiölle riski

Oulun rakennuslautakunta perusteli asian palauttamista sillä, että hallitusohjelmaan on kirjattu lainsäädännön päivitys lyhytaikaisen majoituksen osalta. Lautakunta arveli, että laintulkintaan tullaan todennäköisesti saamaan selvyyttä, kun lainsäädännön ja hallinto-oikeuksissa vireillä olevat asiat ratkaistaan, jolloin asia voidaan ottaa uudelleen käsiteltäväksi.

Tällä hetkellä taloyhtiön keino puuttua toimintaan on varoitus ja mahdollinen hallintaanotto, joka edellyttää aina ensin varoituksen antamista. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole selvää, onko kaavan ja rakennusluvan vastainen majoitustoiminnan luonteinen käyttö riittävä peruste hallintaanotolle, jonka edellytyksistä säädetään tarkasti asunto-osakeyhtiölaissa.

– Taloyhtiöt ovat ymmärrettävästi haluttomia lähtemään omalla riskillään kokeilemaan, ylittyykö tällaisessa tapauksessa hallintaanoton kynnys. Pahimmillaan voisi oikeudenkäyntikuluja tulla taloyhtiön maksettavaksi kymmeniätuhansia euroja, toteaa Isännöintiliiton lakiasiantuntija Sara Rintamo.

– Tässä tapauksessa taloyhtiön sakon poistamisen kannalta on todennäköisesti ollut merkittävää, että taloyhtiö on dokumentoinut tarkasti käydyn kirjeenvaihdon ja kaikki tekemänsä toimenpiteet toiminnan lakkauttamiseksi. Tämä onkin taloyhtiön tärkeää muistaa näissä tapauksissa, sanoo Rintamo.

Kuva: Adobe Stock