Postilain muutokset vievät taloyhtiön paperiset kokouskutsut romukoppaan

Perinteisiä paperikutsuja lähettävissä taloyhtiöissä postilain uudistus vaarantaa osakkaiden oikeuden osallistua yhtiökokouksiin. Postilain uudistuksen myötä postin keräily- ja jakelupäivät harventuvat ja se kannustaa taloyhtiöitä siirtymään sähköisiin kokouskutsuihin.

Taloyhtiön osakkaiden kutsut saapuvat postitse jo nykyisellään toisinaan myöhässä. Kokouskutsut tulisikin toimittaa osakkaille pääsääntöisesti sähköisesti ja vain erikseen pyydettäessä osakas voisi saada kutsun postitse, Isännöintiliitto esittää. Sähköpostikutsut säästävät lisäksi taloyhtiöiden postituskuluja.

–  Jo nyt kokouskutsuja lähetetään jonkin verran sähköpostitse, mutta se on huomattavasti vähäisempää kuin perinteinen kirjeposti, Isännöintiliiton lakiasiantuntija Jenni Lauhia.

Sähköpostikutsujen yleistymisen vauhdittamiseksi asia on huomioitava myös asunto-osakeyhtiölain uudistuksessa. Myös sähköisen postilaatikon kehittämistä olisi syytä vauhdittaa lakiuudistuksin.

Lisäksi asunto-osakeyhtiölaissa säädettyä yhtiökokouskutsun toimittamisen kahden viikon minimiaikaa on postin jakelupäivien vähentymisen vuoksi arvioitava. Kokouskutsuja on saapunut välillä osakkaille myöhässä, vaikka ne olisi lähetetty lain sallimassa ajassa. Myöhästyminen on todennäköisesti johtunut postilain aikaisemmasta muutoksesta, jolla käytännössä mahdollistettiin tietyillä alueilla kolmipäiväinen postinjakelu.

Isännöintiliitto on antanut lausunnon postilain muuttamisesta sekä sanomalehtien määräaikaista jakelutukea koskevasta valtioneuvoston asetusluonnoksesta.
Lue lausunto

Lisätietoja:

Jenni Lauhia
Lakiasiantuntija, Isännöintiliitto
p. 044 333 3728
jenni.lauhia@isannointiliitto.fi