Tavallisten suomalaisten talousongelmat ovat lisääntyneet, ja se näkyy myös taloyhtiöissä

Koronan aiheuttamat talousongelmat näkyvät taloyhtiöissä vastikerästeinä, selviää Isännöintiliiton jäsenilleen tekemästä kyselystä. Taloyhtiölainojen maksussa ei sen sijaan ole ollut ongelmia.

Lomautukset ja muut koronan vaikutukset näkyvät tavallisten ihmisten taloudessa. Nämä talousongelmat heijastuvat myös taloyhtiöihin. Isännöintiliiton kyselyssä yli 40 prosenttia isännöitsijöistä kertoi vastikerästien lisääntyneen.

Vastike on maksu, jota jokainen osakas maksaa taloyhtiölle. Sillä katetaan taloyhtiön yhteisiä kuluja.

– Maksurästejä on kertynyt etenkin liikehuoneistoille, kun korona on vaikuttanut yritystoimintaan. Asuntojen vastikkeita jää vähemmän rästiin, mutta myös niistä on tehty erilaisia maksujärjestelyjä aiempaa enemmän, vaikuttamis- ja tutkimusjohtaja Tuomas Viljamaa Isännöintiliitosta sanoo.

Tilanne on muuttunut syksyn aikana, sillä vielä elo-syyskuussa isännöitsijät arvioivat, etteivät vastikerästit ole lisääntyneet.

Maksusuunnitelma auttaa, kun talous on tiukilla

Rästeistä huolimatta asuntojen hallintaanotot eivät ole lisääntyneet. Asunto voidaan ottaa taloyhtiön hallintaan monista syistä, mutta myös osakkaan vastikerästien kasvaessa liian suureksi.

Vastikkeita on tärkeää seurata tarkasti ja ongelmiin pitää puuttua ajoissa. Suuri määrä rästejä vaikuttaa koko taloyhtiön talouteen. Yksittäiselle osakkaalle on helpottavaa, että hallintaanotonkin voi välttää, kun vastikkeista tehdään ajoissa maksusuunnitelma.

– Vastapainona talousongelmille osa isännöitsijöistä kertoi, että vastikerästit ovat koronan aikana jopa vähentyneet tavallisesta. Se voi johtua siitä, että kotitalouksien säästämisaste on keskimääräisesti noussut ja samalla muu kulutus on vähentynyt, Viljamaa arvioi.

Taloyhtiölainat maksetaan edelleen ajallaan

Vaikka vastikerästejä onkin kertynyt tavallista enemmän, taloyhtiölainoihin ei ole juurikaan pyydetty lyhennysvapaita. Taloyhtiölainat ovat osakkaiden yhteisiä lainoja esimerkiksi taloyhtiön isoja remontteja varten.

Hyvän kiinteistönpidon merkitys korostuu vaikeina aikoina, Viljamaa huomauttaa. Lähes viidennes vastanneista isännöitsijöistä kertoi, että taloyhtiöiden lainansaanti on vaikeutunut. Erityisesti muuttotappioalueilla on aiempaa vaikeampaa saada lainaa.

Kyselyyn vastasi 365 isännöitsijää, mikä kattaa noin 8000 taloyhtiötä eri puolilta Suomea.

Lisätietoja

Tuomas Viljamaa
vaikuttamis- ja tutkimusjohtaja, Isännöintiliitto
040 723 5821
tuomas.viljamaa@isannointiliitto.fi

Uutishuoneeseen