Asiantuntijapalvelut

Isännöintiliiton asiantuntijat ovat käytettävissäsi. Vauhdita yrityksenne kehityshankkeita osaavan sparraajan avulla.

Tutustu asiantuntijoihimme:

Anne Murtomäki

 • Jäsenpalvelupäällikkö
 • ITS
 • VJD Viestinnän johtaminen, MTI-tiedottajatutkinto

Annella on pitkä kokemus viestinnästä suomalaisissa yrityksissä ja hän tehnyt ITS-tutkintoon liittyvän konkreettisen tutkielman asukasviestinnän hoitamisesta isännöintiyrityksessä. Isännöitsijän ja hallituksen välinen yhteistyö on Annen sydäntä lähellä. Hänellä on kokemusta työpajojen vetämisestä. Anne on toiminut aiemmin isännöitsijänä.

”Selkeillä suunnitelmilla ja aikatauluilla asiat ja toiminta järjestykseen.”

Asiantuntijapalvelut:

 • Isännöitsijän ja hallituksen yhteistyö
 • Roolien selkeyttäminen ja tiimityö
 • Henkilökohtainen asiakaspalvelu
 • Asiakkuuksien johtaminen
 • Asukasviestinnän suunnittelu ja kehittäminen
 • Taloyhtiösivujen suunnittelu ja kehittäminen
Ira Tenhunen

 • Kehityspäällikkö, BBA
 • Opintoja myös ohjelmoinnista, palvelumuotoilusta ja -prosesseista, sekä ohjelmistorobotiikasta (RPA)
 • Google Analytics Individual Qualification (IQ)

Iralla on osaamista digitaalisten palveluiden ja prosessien kehittämisestä sekä järjestelmäprojekteista. Työssään hän toimii linkkinä teknologian ja liiketoiminnan välillä.

”Teknologia on vain pieni osa digi- ja järjestelmäkehitystä – suurin osa on ajattelutavan muutosta ja prosessien uudelleenrakentamista. Teknologian avulla voidaan luoda arvoa asiakaskokemukseen, prosesseihin sekä liiketoimintamalleihin. Kehitysprojekteissa mahtavinta on se, että jokaisesta projektista jää käteen uusia ajatuksia ja taitoja.”

Asiantuntijapalvelut:

 • Digitaaliset palvelut, sähköinen asiointi ja asiakaskokemus
 • CRM ja markkinointiautomaatio
 • Integraatiot ja API-talous
 • Palveluprosessien kehittäminen ja automatisointi

www.linkedin.com/in/iratenhunen/

Marianne Falck-Hvilstafeldt

 • Johtaja, VTM
 • Certified Scrum Product Owner
 • Certified SAFe® 4 Agilist

Mariannella on kokemusta muutoksen johtamisesta sekä digitaalisen liiketoiminnan ja palveluiden kehittämisestä. Hän on erikoistunut ketterän kehittämisen ja johtamisen menetelmiin, palvelumuotoiluun ja markkinointiautomaatioon.

”Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun yhdistetään vahva asiakas- ja bisneslähtöisyys, prosessien uudistamisen ja palveluiden kehittämisen teknologiat sekä toimivat digisisällöt.”

Asiantuntijapalvelut:

 • Muutoksen johtaminen
 • Liiketoiminnan, palveluiden ja prosessien kehittäminen erityisesti digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntäen
 • Digiviestintä sekä -markkinointi ja markkinointiautomaatio
 • Kehitysprojektien tuki, roadmapin suunnittelu, investointilaskelmat ja kehittämisen budjetoinnissa auttaminen
 • Konsultaatio esimerkiksi teknologiavalinnoissa ja kilpailutuksessa
 • Yrityksen digitaalisen nykytilan arviointi, keskeisten kehittämiskohteiden löytäminen ja etenemisehdotukset

www.linkedin.com/in/mariannefalckhvilstafeldt/

Reetta Yrttimaa

 • Kehitysjohtaja
 • VTM
 • LKV

Reetalla on pitkä kokemus johto- ja esimiestehtävistä sekä pienemmistä että isommista isännöinti- ja kiinteistöalan yrityksistä. Hänellä on vahva ymmärrys Suomen isännöintitoimialasta. Fokus on erityisesti asiakaskokemuksen kehittämisessä ja palvelukonseptien uudistamisessa.

”Kaikki toiminta lähtee henkilöstöstä. Hyvinvoivat työntekijät pitävät hyvää huolta asiakkaista. Tyytyväiset asiakkaat taas tuottavat liiketaloudellista kasvua yritykselle.”

Asiantuntijapalvelut:

 • Asiakaskokemuksen parantaminen, asiakaspalvelutoimintojen kehittäminen ja asiakasviestinnän suunnittelu
 • Asiakkuuksien suunnitelmallinen johtaminen, palvelujen konseptointi
 • Yrityksen prosessien kehittäminen ja toimintatapojen virtaviivaistaminen
 • Liiketoiminnan mittarit ja muut johtamisen työkalut
Satu Lindén

 • Koulutuspäällikkö
 • Tradenomi & aikuiskasvatustieteen maisteri
 • Opettajan pedagoginen pätevyys & näyttötutkintomestari

Sadulla on pitkä kokemus koulutusten suunnittelusta ja osaamisen kehittämisestä isännöintialalla. Lisäksi hänellä on vankka käsitys isännöintialan tutkintokoulutuksista. Alan työpaikkailmoitukset ovat tulleet Isännöintirekryn kautta tutuiksi. Hyvällä työpaikkailmoituksella voi erottua muista, mutta haluttu työnantajamielikuva on lunastettava arjessa konkreettisilla teoilla ja mahdollisuuksilla.

”Osaaminen on sekä kilpailuetu että sitouttamiskeino. Työ isännöintialalla ei varmasti lopu, mutta yhtä varmasti se muuttaa muotoaan. Henkilökunnan osaamisen ylläpitämisen merkitys on muuttuvassa työelämässä yhä tärkeämpää.”

Asiantuntijapalvelut:

 • Henkilöstö- ja koulutussuunnittelu
 • Urapolut
 • Työpaikkailmoitukset
 • Työnantajamielikuvan rakentaminen

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ja pyydä tarjous osoitteesta toimisto@isannointiliitto.fi. Asiantuntijapalvelut ovat Isännöintiliiton jäsenyrityksille ja jäsenyhdistyksille.