Asrek-lakiluonnoksesta isännöinnin kannalta lupaava

Isännöintiliitto osallistuu aktiivisesti osakehuoneistorekisterihankkeeseen (Asrek). Lakiluonnokseen annettu lausunto on pieni osa isosta työstä, jota Isännöintiliitto on tehnyt talven ajan muun muassa lainsäädäntötyöryhmässä.

Osakehuoneistorekisteriin liittyvästä lakiesityksestä on tulossa isännöinnin kannalta hyvä, joten lausunnossa oli helppoa kannattaa omistajarekisteriin siirtymistä ja paperisista osakekirjoista luopumista. Mahdollistavien pykälien lisäksi tarvitaan kuitenkin käytännössä painetta myös siihen, että isännöintijärjestelmät ovat ajoissa valmiita muutokseen. Vanhojen talojen osakeluetteloiden siirto alkaa jo vuoden kuluttua, 1.5.2019.

Lyhyt siirtymäaika osakehuoneistorekisteriin

Toimialan kannalta on erittäin hyvä asia, että lakiluonnokseen sisältyy  3,5 vuoden määräaika, jonka aikana asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakasluettelot pitää siirtää osakehuoneistorekisteriin. Ilman lakisääteistä pakkoa ja lyhyttä siirtymäaikaa muutos olisi isännöinnin kannalta erittäin haastava, koska olisi ylläpidettävä kahta eri prosessia omistajatiedon hallinnoinnissa.

Isännöintiliitto on onnistunut vaikuttamaan myös ehdotukseen kaupparekisterinlain muuttamisesta siten, että kaupparekisterin rekisteröintimaksun voisi suorittaa jälkikäteen laskulla. Lakimuutoksen jälkeen isännöintiyritykset voisivat vihdoin helposti hyödyntää kaupparekisterin sähköistä asiointipalvelua.

Hankkeesta vastaava maa- ja metsätalousministeriö käy paraikaa läpi lausuntopalautetta. Hallituksen esitys viimeistellään kesän aikana, ja osakehuoneistorekisteriin liittyvät lainsäädäntömuutokset menevät eduskunnan käsiteltäväksi syksyllä. Maanmittauslaitoksessa puolestaan jatkuu rekisterin toteutustyö.

Uutishuoneeseen