Isännöintiliitto esitti täsmennyksiä osakehuoneistorekisteri-lakiin

Isännöintiliiton lakiasiantuntija Jaana Sallmén vieraili maa- ja metsätalousvaliokunnan kuultavana lokakuun lopulla ja toimitti valiokuntaan Isännöintiliiton lausunnon osakehuoneistorekisterin tuloon liittyvistä lakimuutoksista.

Lausunnossa Isännöintiliitto toteaa kannattavansa osakeluetteloiden siirtämistä osakehuoneistorekisteriin viranomaisten ehdottaman mallin mukaan. Hyvänä asiana nostetaan esiin esimerkiksi se, että kaikkien taloyhtiöiden on siirryttävä rekisteriin siirtymäajan puitteissa, jolloin tuplatöiltä vältytään.

Lausunnossa kannatetaan muutenkin toimenpiteitä – esimerkiksi osakkaan kymmenen vuoden määräaikaa – joilla osakekirjojen sähköistämistä voidaan edistää. Isännöintiliitto ilmaisi myös tyytyväisyytensä siihen, että kaupparekisterilakiin suunnitellun muutoksen jälkeen kaupparekisteriin tehtävä ilmoitus voidaan vihdoin maksaa jälkikäteen laskulla. Isännöintiyrityksen kannalta tämä tarkoittaa sitä, että yrityksen voivat vihdoin hyödyntää kaupparekisterin asiointipalvelua.

Täsmennyksiä esimerkiksi yhtiökokouskutsujen toimittamiseen 
Isännöintiliiton lausunnossa pyydetään täsmennyksiä tiettyihin lakipykäliin, jotka liittyvät esimerkiksi yhtiökokouskutsun toimittamiseen ja osakkaan osakeoikeuksien käyttöön. Yhtiökokouskutsun toimittamisen osalta Isännöintiliitto ehdottaa, että uusiin säännöksiin siirryttäisiin taloyhtiökohtaisesti, ei huoneistokohtaisesti. Osakkaiden sähköpostiosoitteet ilmoitettaisiin tällöin siirron yhteydessä Maanmittauslaitokselle, lausunnossa ehdotetaan.

Lisäksi lausunnossa ehdotettiin selvennystä yhtiökokouskutsujen toimittamiseen tilanteessa, jossa osakkaalla on turvakielto.

Osakehuoneistorekisteri (ASREK) on yksi Isännöintiliiton suurimmista lainsäädäntöön liittyvistä vaikuttamisasioista. Isännöintiliitto tekee aktiivisesti töitä sen eteen, että isännöinnin ääni kuuluu esimerkiksi osakehuoneistorekisterin taustalla olevassa lainsäädännössä. Vaikuttamistyön tavoitteena on, että siirtyminen osakehuoneistorekisterin käyttöön on isännöinnille mahdollisuus kehittää palvelujaan.