Isännöintiliitto vahvistaa asiantuntijarooliaan ja jäsenpalveluaan strategian mukaisesti

Isännöintiliitossa on käynnistynyt vuoden alussa useampi rekrytointi. Liittoon haetaan järjestökoordinaattoria, viestinnän asiantuntijaa ja Kotitalo-mediaan verkkotuottajaa. Järjestökoordinaattorin tehtävä on uusi Isännöintiliitossa. 

Järjestökoordinaattorin uusi rooli vahvistaa Isännöintiliiton jäsenpalvelua ja tukee edunvalvontatyötä osana asiantuntijayksikköä. 

– Olemme toteuttaneet strategiaa tavoitteiden mukaisesti. Kantavana teemana on kaikessa jäsenten toimintaedellytysten turvaaminen ja parantaminen. Uusi rekrytointi parantaa edelleen mahdollisuuksiamme toteuttaa strategiaa ja saada vahvistusta niihin tarpeisiin, joita on havaittu, Isännöintiliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva näkee. 

Viestinnän asiantuntijan rooli tukee onnistunutta vaikuttamistyötä, jossa viestinnän merkitys on aivan olennainen. 

– Olemme näkyneet viime vuoden aikana mediassa erittäin hyvin ja vahvistaneet asemaamme vaikuttavana asiantuntijatoimialajärjestönä. Olennainen osa vaikuttavuutta on asioiden esittäminen oikea-aikaisesti, kiinnostavasti ja ymmärrettävästi, Koro-Kanerva alleviivaa. 

Kotitalo on hyvän asumisen media

Ajassa kehittyvä taloyhtiöasumisen aikakausmedia Kotitalo on osa uudistunutta rohkeaa, avointa ja vastuullista Isännöintiliittoa. Verkkotuottaja tulee tukemaan Kotitaloa, jossa tavoitellaan aikaisempaa monipuolisimmilla sisällöillä ja kaupallisilla konsepteilla tukevampaa jalansijaa asumisen asioista kiinnostuneiden keskuudessa. 

– Isännöintiliitto toimii eettisesti, avoimesti ja läpinäkyvästi. Tuomme esiin isännöinnin onnistumiset ja yhteiskunnallisen merkityksen hyvän asumisen ja kiinteistöpidon tärkeänä toimialana. Vaikuttavuutemme on noussut uudelle tasolle ja sitä työtä jatkamme, jotta isännöintialan näkemykset ja asiantuntemus huomioidaan päätöksenteossa entistä paremmin, vakuuttaa Koro-Kanerva. 

Isännöintiliiton uusi strategia vahvistettiin Isännöintiliiton liittokokouksessa vajaa kaksi vuotta sitten keväällä 2020. Strategian mukaan Isännöintiliitto vie asiantuntijuuden uuteen aikaan tukien jäsenten onnistumista työssään, vahvistaen isännöinnin arvostusta ja yhteiskunnallista merkitystä. 

Tutustu tarkemmin avoinna oleviin tehtäviin: