Jäseniltä eväät lakivaikuttamiseen

Kaksi suurta lainsäädäntöhanketta koskettaa isännöintialaa lähivuosina. Vuoden 2019 työryhmiltä Isännöintiliitto sai jäsenten näkökulmaa vaikuttamiseen.

Isännöitsijöiden mielestä asunto-osakeyhtiölain yksimielisyyssäännökset pitäisi arvioida uudelleen. Tätä mieltä oli Isännöintiliiton jäsentyöryhmä, joka kartoitti vuonna 2019 asunto-osakeyhtiölain muutostarpeita ja arvioi samalla tarvetta keventää taloyhtiöiden hallintoa. Tavoitteena oli etsiä lainsäädännöllisiä ja taloyhtiön hallintoon liittyviä ratkaisuja, jotka helpottaisivat isännöitsijän työtä.

Työryhmä äänesti viisi tärkeintä asunto-osakeyhtiölain muutostarvetta.

Ylivoimaisesti tärkeimmäksi muutostarpeeksi työryhmä äänesti nykyisessä asunto-osakeyhtiölaissa mainitut yksimielisyyttä vaativat päätöksentekotilanteet. Purkavan uusrakentamisen päätöksenteon helpottaminen (nyt enää 4/5 määräenemmistö) sai jäsenet pohtimaan, onko muissakaan tilanteissa enää oikeudenmukaista, että yksi osakas voi estää tarkoituksenmukaiset päätökset taloyhtiössä.

Toiseksi taloyhtiöiden pitäisi ryhmän mielestä myös saada poliisilta tietoja näytöksi muun muassa hallintaanottoa ja vahingonkorvausvastuuta koskeviin tilanteisiin.

Kolmanneksi tärkeimpänä työryhmä piti sitä, että osakkaan vahingonkorvausvastuuta laajennettaisiin koskemaan vuokralaisen tai vieraan aiheuttamaa vahinkoa. Jäsenten mielestä osakkaan vahingonkorvausvastuun taloyhtiölle tulisi muistuttaa sitä, miten vuokralainen vastaa asuinhuoneenvuokralain mukaan vuokranantajalleen vahingosta, jonka huoneistossa vuokralaisen luvalla oleskeleva henkilö on tahallisesti taikka huolimattomuudellaan aiheuttanut huoneistolle.

Työryhmä toivoisi myös, että isännöinnin pätevyysedellytykset kirjattaisiin lakiin ja isännöitsijän kelpoisuusvaatimuksia asunto-osakeyhtiölaissa muutettaisiin sen mukaisesti. Myös sisäilmaongelmien selvittelykustannusten jakautumisesta pitäisi jäsenten mielestä säätää selkeästi laissa.

-Työskentely oli erittäin antoisaa, ja saimme paljon tärkeitä näkemyksiä jäseniltä, sanoo lakiasiantuntija Jenni Lauhia.

Asunto-osakeyhtiölain muutosta valmistelee oikeusministeriö, ja Isännöintiliiton lakiasiantuntijat kertovat sinne aktiivisesti jäsenten tahtotilasta hankkeen edetessä.

Isännöinnin ääni kuuluu osakehuoneistorekisterissä

Osakehuoneistorekisteri eli huoneistotietojärjestelmä on jo vuosia ollut yksi Isännöintiliiton vaikuttamisen kärjistä ja jäsenten ASREK-työryhmä on ollut siinä tärkeä apu. Maa- ja metsätalousministeriön selvityksessä ehdotetaan huoneistotietojärjestelmään keskitettyä tietovarastoa, jonka vaikutuksia isännöintialaan ryhmä analysoi loppuvuodesta.

Ryhmän mielestä tärkein keskitetyn tietovaraston mukanaan tuoma mahdollisuus olisivat uudet ansaintatavat, kuten tiedon analysointiin perustuvat uudet palvelut sekä asiakasyhtiöiden hankintojen helpottuminen.

Merkittävin uhka olisi kilpailu alan ulkopuolelta. Siinä voittaisivat ne isännöintiyritykset, joissa uskalletaan kokeilla uusia ideoita.

Suurin heikkous on ryhmän mielestä isännöintijärjestelmien jämähtäneisyys. Haaste on suuri, mutta jäsenet toivovat järjestelmätoimittajien parantavan keskinäistä yhteistyötään. Tilanteen voisi ratkaista myös muilla toimialoilla onnistuneiden IT-yritysten kiinnostuminen isännöintialasta.

Isännöinnin tärkein vahvuus on sen rooli tiedon tuottajana ja ylläpitäjänä, mitä keskitetty tietovarasto vielä selventäisi. Isännöinti voi kasvattaa vahvuuttaan hyödyntämällä sekä itse tuottamaansa että saatavilla olevaa tietoa aiempaa enemmän.

Teksti: Jenni Lauhia ja Jaana Sallmén

Kirjoittajat toimivat työryhmien koordinaattoreina vuonna 2019.