Jos esimiehiä ei ole, toimenkuva on perustettava

Seminaarisalillinen isännöintialan johtoa kouluttautui lokakuussa tavoitteenaan parantaa henkilöstön työhyvinvointia johtamisen keinoin.

Koulutuksessa puhunut strategisen hyvinvoinnin tutkija Ossi Aura painotti johtamisen ketjun merkitystä henkilöstötuottavuuden kehittämisessä. Hän painotti, että jos yrityksessä ei ole henkilöjohtamista, esimieskunta pitää perustaa tai toimitusjohtajan ryhtyä henkilöstöjohtajaksi.

– Huono esimiestyö puolittaa henkilöstötuottavuuden. Työn tuottavuus voi säilyä, mutta jengi simahtaa, hän summasi.

Henkilöstötuottavuus on indeksi, joka syntyy osaamisen, motivaation ja henkilön kokeman työkyvyn tulona. Aura luonnehtii sitä potentiaaliksi tehdä töitä. Isännöintialalla henkilöstötuottavuus on Auran mukaan vähän pienempi kuin keskimäärin työtä tekevillä ihmisillä. Yleensä se on sitä parempi, mitä enemmän henkilö pystyy vaikuttamaan työhönsä.

Auran mielestä isännöintialalla on hyvin mahdollista saavuttaa parempi käyttökate pelkästään henkilöstötuottavuutta parantamalla.

Mikä on strategiasi ja mitä ihmisiltä tarvitaan sen toteutumiseksi?

Koulutuksessa Aura laittoi isännöintiyritysten johtajat pohtimaan yritystensä tavoitteita ja laittamaan niitä tärkeysjärjestykseen.

Isännöintialalla selkeitä kehittämiskohteita omaan työhön vaikuttaminen, sitouttaminen ja palautuminen, osaamisen ja motivaation ylläpito ja johtaminen eli tavoitteiden, vastuiden ja mittarien asettaminen.

Sen jälkeen pitää kysyä, mitä kykyjä ja osaamista ihmisiltä ja organisaatiolta tarvitaan jotta tavoitteisiin päästään.

– Jos tavoitteena on hyvä asiakaskokemus, mietitään millaiset ihmiset tuottavat hyvän asiakaskokemuksen. Esimiehet miettivät, miten henkilöstön osaamista kehitetään jotta asiakaskokemus paranee, Aura havainnollistaa.