Kaapelointisäädöksiä ja poliisin tiedonanto-oikeuksia viilattava

Isännöintiliitto on antanut loppuvuodesta 2017 kaksi lausuntoa säädöksistä, joita ollaan muuttamassa. Muutokset vaikuttavat taloyhtiöiden sisäverkkojen rakentamiseen ja poliisin tiedonsaantioikeuksiin hallintaanottotilanteessa.

Kotikaapelista kieltäytyvä maksaa kaapelinsa myöhemmin itse

Määräykseen kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista (65 C/2017 M) on tulossa lisäys, että kotikaapeloinnin rakentamisvelvoitteesta voidaan poiketa asunnon omistajan nimenomaisesta pyynnöstä. Se tarkoittaa, että osakas käytännössä luopuu taloyhtiön maksamasta uudistuksesta myös asuntonsa tulevien osakkaiden puolesta.

Isännöintiliitto esittää, että tämä seuraus selvennetään määräyksen perusteluissa riitaisuuksien ehkäisemiseksi. Myös määräyksen terminologiaa on tarpeen täsmentää samasta syystä.

Isännöitsijän saatava poliisin tieto häiritsevästä elämästä

Poliisitoimelle on valmisteilla uusi laki henkilötietojen käsittelystä. Lakiehdotuksen mukaan poliisi saa luovuttaa henkilötietoja yksityiselle yhteisölle tai henkilölle, kuten taloyhtiölle tai vuokranantajalle, tietyin perustein. Isännöintiliitto esittää perusteisiin muutoksia, jotka korjaisivat taloyhtiöitä ja isännöintiä haittaavan nykyisen tietosuojatulkinnan.

Nykyisen tulkinnan mukaan poliisi ei saa antaa tietoja kotikäynnistään taloyhtiölle. Taloyhtiö ja vuokranantaja tarvitsevat tietoja huoneiston hallintaanottoon ja vuokrasuhteen purkamiseen näyttötaakkansa takia. Myös poliisin kutsuminen todistajaksi hallintaanotto- tai vuokrasopimuksen purkuriidassa on käytännössä samasta syystä tällä hetkellä mahdotonta, mikä on taloyhtiön ja vuokranantajan kannalta todellinen epäkohta.

Isännöintiliitto osallistuu vuosittain useiden lakien ja määräysten valmisteluun antamalla ministeriöille lausuntoja säädösten luonnoksista.