Korona huomioitava edelleen korjaushankkeissa

Koronaepidemia vaikuttaa edelleen taloyhtiöiden arkeen. Sosiaali- ja terveysministeriö ja ympäristöministeriö laativat keväällä ohjeen taloyhtiöiden korjaushankkeisiin. Ohjeen voimassaoloa on jatkettu epidemian jatkuessa.

Koronaepidemia täytyy edelleen huomioida taloyhtiöiden arjessa ja korjaushankkeissa. Korjaushankkeita varten tehdyn ohjeen sisältö ei ole muuttunut, mutta sen voimassaoloaikaa on jatkettu.

Ohje muistuttaa, että niin työntekijöiden kuin asukkaidenkin terveys ja turvallisuus ovat etusijalla.

  • Asunnoissa tehtäviä korjauksia pitää harkita tarkkaan.
  • Rakennuksen ulkopuolella ja yleisissä tiloissa tehtäviä korjauksia voi pääsääntöisesti jatkaa kuten ennenkin.
  • Akuutit huoltotarpeet ja välttämättömät korjaustarpeet täytyy hoitaa.
  • Asukasta ei voi velvoittaa kertomaan omasta terveydentilastaan, mutta viranomaisten toive on, että huoneistoon tuleville kerrotaan luottamuksellisesti, jos asunnossa on koronatartunnan saanut tai sille altistunut henkilö.
  • Huoneistokäyntejä tekevien terveys täytyy turvata riittävin suojavarustein ja perehdyttää niiden käyttöön.
  • Asukkaan pitäisi siirtyä ennen korjaustyön alkua toiseen tilaan, esimerkiksi eri huoneeseen.
  • Koronaepidemia voi vaikuttaa hankkeen aikatauluun. Taloyhtiön täytyy neuvotella ja sopia kirjallisesti urakoitsijan kanssa hankkeen aikataulusta, mahdollisesta viivästymisestä sekä sen mahdollisista kustannusvaikutuksista.

Isännöintiliitto ylläpitää edelleen päivittyvää, kaikille avointa koronasivua.

Isännöintiliitto kehottaa seuraamaan myös viranomaistiedotusta ja alueellisia suosituksia. Jos taloyhtiöissä on esimerkiksi yhtiökokouksia, kannattaa edelleen hyödyntää etäyhteyksiä tai valtakirjoja. Yhteen kokoonnuttaessa täytyy seurata maskisuosituksia ja mahdollisia alueellisia rajoituksia.

Lue koko korjaushankeohje: Ohje asuinrakennusten korjaushankkeisiin koronavirusepidemian aikana

Uutishuoneeseen