Luottamus lisääntyy jakamalla

Isännöintiliiton vuoden 2023 isoja puheenaiheita ovat luottamus isännöintialaan ja vastuullisuuden kehittäminen. Liittokokouksessa 15.3.2023 hyväksyttiin luottamuksen rakentamiseen keskittyvä toimintasuunnitelma ja valittiin uusia henkilöitä liiton hallitukseen.

Olennainen osa isännöinnin työtä on päivittää osaamista ja jakaa tietoa jatkuvasti. Verkostoituminen on tärkeää kaikille alalla työskenteleville. Vuonna 2022 Isännöintiliitossa palattiin korona-ajan jälkeen kasvokkaisiin tapaamisiin. Jäsenille järjestettiin entistä enemmän erilaisia tapahtumia ja uusia mahdollisuuksia osallistua Isännöintiliiton toimintaan.

– Olemme tavanneet paljon jäseniä kasvokkain ja jatkamme tätä nyt entistä isommalla volyymillä. Kohtaamiset antavat jäsenille mahdollisuuden vaikuttaa liiton toimintaan ja sparrata oman työn kannalta tärkeissä kysymyksissä. Live- tapahtumissa pääsee myös verkostoitumaan ja saa vertaistukea, sanoo Isännöintiliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva.

Myös Isännöintiliitto on oppinut jäseniltä paljon.

– On tärkeää kuulla jäsenten arjen haasteista, päästä jakamaan ajankohtaista tietoa ja saada käytännön ymmärrystä vaikuttamistyön tueksi, Koro-Kanerva sanoo.

Isännöintiala ottaa vastuullisuuden vakavasti

Vuoden 2022 isoin ja merkittävin ponnistus oli viimeistellä isännöinnin eettisten ohjeiden uudistus. Uudistustarpeet määriteltiin jäsenten kanssa, ja ohjeet tehtiin Kiinteistöliiton ja Isännöinnin Auktorisointi ISA ry:n kanssa niiden suuremman vaikuttavuuden ja asiakkaan äänen mukaan saamiseksi. Uudet isännöinnin eettiset ohjeet hyväksyttiin ylimääräisessä liittokokouksessa 14.12.2022.

Vaikka vuoden loppua varjosti markkinaoikeuden tuomio kilpailulain rikkomisesta, Isännöintiliiton julkisuuskuva säilyi positiivisena. Isännöintiliitto näkyi mediassa yhä useammin asumisen kentän erilaisissa aiheissa, yhä isommissa medioissa ja nimenomaan liiton asiantuntijuuden vuoksi. Myös Isännöitsijä 2022 -palkintovoittaja Anne Rintala pääsi kertomaan isännöinnin työstä laajalevikkisiin medioihin.

Isännöintiliiton talous oli edellisvuoden tapaan vakaalla pohjalla ja tulos arvioitua parempi.

Vastuullisen isännöinnin työkirja tukee alan kehittämistä

Luottamuksen rakentaminen jatkuu vuonna 2023 alan valvontajärjestelmän sekä yleisten sopimusehtojen (ISE-ehdot) uudistuksilla yhteistyössä jäsenten ja sidosryhmien kanssa. Vastuullisuus on otettu isännöintialan isoksi puheenaiheeksi, ja keskustelua syvennetään jalkauttamalla eettiset ohjeet ja uusi Vastuullisen isännöinnin työkirja. Työkirja on tarkoitettu isännöintiyritysten välineeksi vastuullisen isännöinnin ja yritystoiminnan kehittämiseen.

Isännöintiliiton strategiassa keskeistä on vahvistaa isännöinnin asiantuntemusta ja sen asemaa, syventää osaamista ja auttaa jäseniä onnistumaan työssään. Näitä tuetaan tarjoamalla tutkimustietoon pohjaten laajempaa ja syvällisempää näkymää koko toimialaan ja sen kehitykseen. Myös yleistä tietoutta asumisesta ja isännöinnistä lisätään.

Jäseniä kuunnellaan monipuolisin tavoin, ja jäsenpalveluja ja niiden valikoimaa hiotaan vastaamaan isännöintialan tärkeimpiin tarpeisiin.

Tutustu raporttiin: Isännöintiliiton vuosi 2022

Liittokokous valitsi uusia hallituksen jäseniä

Isännöintiliiton liittokokouksessa 15.3.2023 vahvistettiin sääntömuutokset, jotka mahdollistavat jäsenyyden päättämisen yrityskauppa- tai konkurssitilanteessa ja selkeyttävät jäsenmaksun määräytymistä.

Liittokokous teki seuraavat henkilövalinnat:

Puheenjohtaja: Toivo Korhonen, JIP Isännöinti (toimikausi 2 vuotta 2023-2025)

 1. varapuheenjohtaja: Juha Niskanen, Y-Säätiö sr (toimikausi 2023-2025)
 2. varapuheenjohtaja: Tiia Granberg, Isännöinti Granberg Oy (toimikausi 2023-2025)
 3. varapuheenjohtaja: Jukka Mäkinen, REIM Group Oy (toimikausi 2023-2024)

Hallituksen jäsenet toimikaudelle 2023–2025

Toimikausi 2 vuotta (2023-2025):

 • Jaana Kvist, Keravan Isännöinti Oy
 • Arttu Lehtonen, Vakka-Suomen Warma Oy
 • Jukka Niemelä, OIT Isännöinti Oy
 • Aleksi Puisto, Awisto Oy

Toimikausi 2022-2024 jatkuu (valittu liittokokouksessa 15.3.2022):

 • Ari Perälä, EK Isännöinti Oy
 • Riku Pönkänen, Kartanon Isännöintipalvelut Oy
 • Heidi Similä, Isännöinti Mäkinen Oy
 • Anne Såg, Noste Isännöinti Oy
 • Jan-Erik Wasenius, ISTO Group Oy

Tutustu Isännöintiliiton hallitukseen ja päätöksentekoon

Isännöintiliiton liittokokous 2023 Mia Koro-Kanerva ja videokamera
Liittokokous pidettiin hybridinä. Etäosallistujat saivat seurata kokouspaikan puheenvuoroja videoyhteydellä Teamsin kautta. Mia Koro-Kanerva kertoi kuluneen vuoden toiminnasta ja tuloksista.
Avaa PDF