Purkavaa uusrakentamista halutaan helpottaa

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa asunto-osakeyhtiöiden purkavan uusrakentamisen (ent. purkava lisärakentaminen) helpottamista. Työryhmä luovutti mietintönsä tänään oikeusministeri Antti Häkkäselle.

Isännöintiliitto on ollut mukana työryhmässä, jonka ehdotuksen tarkoituksena on helpottaa asunto-osakeyhtiön päätöksentekoa, jotta päätöksiä purkavasta uusrakentamisesta voitaisiin tehdä nykyistä yksinkertaisemmin.

– Suomessa on tarve kehittää kasvualueita purkamalla huonokuntoista rakennuskantaa ja rakentamalla tilalle uusia asuinrakennuksia. Asumista pitää tiivistää, sanoo työryhmässä mukana ollut lakiasiantuntija Tommi Leppänen.

Leppäsen mukaan asunto-osakeyhtiöiden suunnitelmalliselle johtamiselle on yhä enemmän tarvetta.

– Purkamisen tarve on yhtiöiden osalta seurausta taloyhtiöissä vuosikymmenien ajan jatkuneesta suunnitelmallisen ylläpidon ja korjaamisen puutteesta, Leppänen sanoo.

Työryhmän esittämät erilaiset keinot

Mietinnössään työryhmä esittää erilaisia keinoja, joilla hankkeita voidaan edistää niin, että samalla turvataan osakkaiden asuminen ja asuntovarallisuuden arvo sekä yhtiön ja osakkaiden velkojien asema.

  1. Taloyhtiön yhtiökokous voisi päättää 4/5:n määräenemmistöllä annetuista äänistä sellaisesta purkavasta uusrakentamisesta, jossa osakkaat saavat uudesta rakennuksesta uudet huoneistot yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti. Jos osakas ei halua osallistua hankkeeseen, hänellä olisi oikeus vaatia osakkeidensa lunastamista käypään hintaan.
  2. Lakiin tulisi uusia säännöksiä vähemmistöosakkeiden lunastamisesta käypään hintaan. Ehdotuksen mukaan lunastusoikeus olisi yli 90 prosenttia taloyhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä omistavalla osakkeenomistajalla silloin, kun yhtiön peruskorjaaminen ei ole taloudellisesti eikä asuntojen käytettävyyden kannalta kannattavaa.
  3. Yhtiökokous voisi 4/5:n määräenemmistöllä päättää korjauskelvottoman rakennuksen ja kiinteistön luovuttamisesta ja selvitystilasta siten, että yhtiön netto-omaisuus jaettaisiin saman tien osakkaille niin, että nämä saavat rahoitusta esimerkiksi uuden huoneiston hankkimiseen jostain muualta.

“Ehdotuksella uudistetaan asuntokantaa”

Työryhmän mukaan purkava uusrakentaminen tarjoaisi uuden keinon toteuttaa ja rahoittaa taloyhtiöiden mittavia peruskorjauksia. Taloyhtiöissä on paljon osakkaita, joiden maksuvara ja muu varallisuus eivät käytännössä riitä rakennustöiden rahoittamiseen.

Oikeusministeri Antti Häkkänen on tyytyväinen asiantuntijatyöryhmän työhön.

– Tällä ehdotuksella uudistetaan asuntokantaa, vastataan asuntojen kysyntään, lisätään asumisen valinnanvapautta ja vastataan asuntotarpeen rakenteen muutokseen, Häkkänen sanoo tiedotteessaan.

Lain ehdotetaan tulevan voimaan vuoden 2019 alusta alkaen. Lue Oikeusministeriön tiedote kokonaisuudessaan täältä.

Laskuri havainnollistaa purkavan uusrakentamisen vaikutuksia.