Purkavan uusrakentamisen helpottamisesta hyötyvät kaikki

Taloyhtiön rakennuksen korvaaminen uudella on helpottumassa vuoden 2019 alusta. Asiaa koskeva asunto-osakeyhtiölain muutosesitys oli tiistaina 11.12. eduskunnan ympäristövaliokunnan käsittelyssä.

– Lisärakentaminen on kaikkien osapuolten kannalta hyödyllistä. Siinä voittavat niin kunta, isännöinti kuin osakkaatkin, sanoo Isännöintiliiton lakiasiantuntija Tommi Leppänen.

Leppänen oli kutstuttu valiokuntaan antamaan taloyhtiöiden käytännön näkökulmaa lakiesityksestä ympäristövaliokunnan mietintöä varten. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuodenvaihteessa.

Purkava uusrakentaminen tehostaa arvokkaan tonttimaan ja olemassa olevan infran käyttöä. Lisärakentaminen helpottaa myös asuntopulaa. Taloyhtiön osakkeenomistajille purkava uusrakentaminen voi olla suuriin peruskorjauksiin verrattuna edullinen vaihtoehto niin taloudellisesti kuin asumismukavuuden kannalta. Uudet asunnot vastaavat nykyajan tarpeita, ja uudet rakennukset ovat vanhoja energiatehokkaampia.

Isännöinnin merkitys kasvaa

Purkavan uusrakentamisen vauhdittuminen lisäisi isännöinnin asiantuntemuksen kysyntää. Käytännössä isännöinti on asunto-osakeyhtiön päällimmäinen asiantuntija, joka tuntee taloyhtiön pitkän aikavälin tavoitteet ja johon hallitus voi tukeutua. Lisäksi isännöinnillä on palvelukumppaniverkostot, joiden asiantuntijoiden kanssa hanketta kannattaa selvittää.

– Asunto-osakeyhtiölain mukaisen hallituksen ja isännöinnin huolellisuusperiaatteen mukaisesti yhtiöllä on oikeus ja velvolisuus käyttää asiantuntijoita hankkeissaan, Lepppänen muistuttaa.

Nykyisen asunto-osakeyhtiölain mukaan purkavaan uusrakentamiseen vaaditaan jokaisen osakkaan suostumus, mikä on käytännössä pysäyttänyt hankkeet. Lakimuutoksen jälkeen päätökseen tarvittaisiin enää neljän viidesosan enemmistö. Lakiesitys turvaa Isännöintiliiton mielestä riittävästi sekä taloyhtiön että yksittäisen osakkeenomistajan oikeuksia, jotta päätöksiä voi myös syntyä tällä enemistöllä.

Lakimuutos vaudittaa todennäköisesti myös purkavan uusrakentamisen toteutusmallien ja niihin liittyvien palvelujen kehitystä, mikä auttaa taloyhtiöitä hankkeiden toteuttamisessa tulevaisuudessa.

Isännöintiliitto järjestää aiheesta jäsenkoulutusta keväällä. Seuraa tapahtumakalenteria ja sähköpostiasi!