Yhtiökokousten takaraja siirtyy koronaepidemian ajaksi

Päivitys 24.4.2020: Eduskunta on hyväksynyt alla kuvatun lakiehdotuksen 24.4.2020.

Hallitus on antanut lakimuutosehdotuksen, joka mahdollistaa kevään yhtiökokousten lykkäämisen. Määräaikainen lakimuutos mahdollistaa yhtiökokousten järjestämisen poikkeusoloissa turvallisesti.

Taloyhtiöille halutaan antaa riittävästi aikaa ja keinoja järjestää yhtiökokoukset niin, että osallistujien terveys voidaan taata koronaepidemiankin keskellä. Isännöintiliitto kannattaa määräaikaista lakimuutosta.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous täytyy järjestää kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Useimmissa taloyhtiöissä tilikausi on kalenterivuosi. Määräaikainen laki antaa kevään yhtiökokousten pitämiselle lisäaikaa syyskuun 2020 loppuun saakka. Tilinpäätösten tekemiseen annetaan lisäaikaa kesäkuun loppuun saakka.

Isännöintiliiton lakiasiantuntija Laura Lithenius pitää hyvänä sitä, että taloyhtiöissä voidaan rauhassa miettiä kokousjärjestelyitä.

– Kokouksen voi järjestää myös etäyhteyksien tai postin avulla. Myös valtakirjoja kannattaa hyödyntää. Joissakin yhtiöissä on mietitty myös erilaisia tilajärjestelyjä, jolloin turvavälit ja ihmisten määrä yhdessä huoneessa pysyvät kohtuullisina. Kokouksen voi pitää jopa ilman varsinaista kokousta pöytäkirjaa kierrättämällä, jos osakkaat ovat samaa mieltä päätöksentekotavasta ja kaikista päätettävistä asioista.

Tilinpäätös on kirjanpitolain mukaan laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Etenkin asuntokauppatilanteissa on nyt pohdittu, mikä tilinpäätös sisällytetään isännöitsijäntodistukseen, jos yhtiökokous ei ole vahvistanut uusinta tilinpäätöstä.

– Kun isännöitsijäntodistus annetaan tilinpäätöksen laatimisen ja varsinaisen yhtiökokouksen väliaikana, liitetään mukaan viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen lisäksi myös tämä viimeksi laadittu tilinpäätös, vaikka sitä ei ole vielä yhtiökokouksessa vahvistettu. Isännöitsijäntodistukseen merkitään tieto siitä, ettei tätä tilinpäätöstä ei ole vielä vahvistettu varsinaisessa yhtiökokouksessa, Lithenius sanoo.

Etäyhteyksillä voidaan taata terveys ja yhdenvertaisuus

Isännöintiliitto kannustaa siirtämisen sijaan pitämään kokoukset etäyhteyksien avulla etenkin, jos taloyhtiössä on tehtävä kiireellisesti päätöksiä esimerkiksi korjaus- tai taloustilanteen vuoksi.

Lithenius muistuttaa, ettei etäkokous tarkoita vain tietokonetta ja teknisiä välineitä. Samaan kokoukseen voi osallistua eri keinoin, kuten postitse, puhelimitse, sähköpostitse ja kokoussovelluksilla. Mikäli yli 70-vuotiaiden karanteeni poikkeuslain nojalla jatkuu, heille täytyy taata yhdenvertainen osallistuminen.

– Yhdenvertaisuus ja osallistujien terveys pitää ehdottomasti huomioida. Siksi kaikkia mahdollisia tapoja osallistua kannattaa hyödyntää. Nyt on aikaa harjoitella esimerkiksi etäyhteyksien käyttöä koekokousten avulla. Monessa taloyhtiössä haaste on jo otettu onnistuneesti vastaan, Lithenius kannustaa.

Isännöintiliitto ja Kiinteistöliitto tukevat taloyhtiöitä uudessa tilanteessa. Yhteiset ohjeet neuvovat, miten kokoukseen osallistutaan postitse tai teknisen välineen avulla, ja Isännöintiliitto on koostanut kattavan ohjeen etäkokouksista.

Lakimuutos ei poista vaatimusta fyysisestä kokouksesta.

– Jos kokoukseen voi osallistua teknisen välineen avulla, riittää, että kokouspaikalla on yksikin osallistuja. Yleensä tämä on hallituksen puheenjohtaja, joka tällaisessa järjestelyssä on usein myös kokouksen puheenjohtaja.

Määräaikainen lakimuutos menee eduskunnan hyväksyttäväksi jo tässä kuussa ja astuu voimaan mahdollisimman pian. Lain on tarkoitus olla voimassa koronaepidemian aiheuttamien poikkeusolojen ajan, eli pysyvää muutosta asunto-osakeyhtiölakiin ei ole tulossa.

Lisätietoja

Laura Lithenius
lakiasiantuntija
laura.lithenius@isannointiliitto.fi