Kankeat järjestelmät hidastavat alan kehitystä

Isännöintialan kehitys kärsii teknisesti kankeista tietojärjestelmistä ja digitaalisista työkaluista. Isännöintiliiton sähköisen asioinnin työryhmä totesi vuoden 2018 loppuraportissaan, että alan kehitystä ei myöskään tue se, että tällä hetkellä tietojärjestelmien ja digitaalisten palveluiden vaihtaminen on melko hankalaa ja vie paljon resursseja ja aikaa.

Digitaalisen kehityksen keskeisin haaste ja hidastaja on kuitenkin, että järjestelmät ja digitaaliset palvelut ovat pääosin suhteellisen kauan käytettyä ja niin sanotusti vanhanaikaista teknologiaa, ja rajapinnat ovat suljettuja.

– Karrikoidusti sanottuna, alalla ei ole vielä yhtään kattavaa kokonaisjärjestelmää ja työ rajapintojen avoimiksi saamiseksi on vielä kesken. Pitää kuitenkin huomata, että kehitysvauhti on nyt kovaa ja ohjelmistotoimittajat tekevät monella taholla hyvää työtä, työryhmän puheenjohtaja Ari Perälä toteaa.

Lisäksi työryhmässä todettiin, että monelle isännöintiyritykselle järjestelmien vaihtaminen on liian kallista ja vaivalloista niin kauan, kun tietojärjestelmät ovat suljettuja. Hinnoittelu ei juurikaan kannusta isännöintialan digipalveluiden kehittämiseen, sillä kauan käytössä olleen teknologian päälle on hankalaa kehittää sähköistä asiointia tai ylipäätään hyödyntää uusimpia digitaalisia työkaluja ja -palveluita.

– Tärkeimpiä kehityskohteita järjestelmien saralla ovat ainakin osakas- ja asukasviestintä, tietosilpun hallinta sekä töiden ja tilausten systemaattinen seuranta, Perälä listaa.

Hän myös muistuttaa, että läpinäkyvää ja vuorovaikutteista viestintää pitää harjoittaa kaikille tahoille: asukkaille, osakkaille, kiinteistöhuollolle sekä muille yhteistyökumppaneille.

– Isännöintiyrityksissä ollaan asiakkaiden odotusten ja kankeiden järjestelmien ristipaineessa. Isännöinnin työtapoja ja -välineitä sekä prosesseja ja palveluita on vaikeaa kehittää jäykillä ja suljetuilla järjestelmillä. Tällöin on myös haastava houkutella osaajapulasta kärsivälle alalle tuoreita tekijöitä, Isännöintiliiton vt. yksikön johtaja Marianne Falck-Hvilstafeldt summaa.

Isännöintiliitto haluaakin nyt kartoittaa Isännöinnin sähköiset työkalut -kyselyllä koko jäsenistön kokemuksia ja mielipiteitä alan järjestelmistä. Sekä työkalujen hankinnasta vastaavien että niitä arjessa käyttävien näkemykset ovat tärkeitä. Vastauksista nousseita ongelmia lähdetään ratkomaan osana Isännöintiliiton vaikuttamistyötä.

– Haluamme tukea jäsentemme arkea ja kehitystyötä tuomalla kyselyllä kerättävää käyttäjäpalautetta avoimesti näkyviin järjestelmätoimittajien kanssa käytävään keskusteluun ja kannustaaksemme järjestelmätoimittajia päivittämään teknologiansa ja palvelunsa tähän päivään, Falck-Hvilstafeldt kertoo.