Kilpailulaki kannattaa muistaa tapaamisissa 

Isännöintiliitto haluaa muistuttaa jäseniään kilpailulain asettamista rajoituksista tilanteissa, joissa isännöintialan eri yritykset kohtaavat. Erityisesti alan isojen yritysten tulee välttää sellaisia yhteenliittymiä, joissa sovitaan yhteisistä menettelytavoista, jotka voisivat rajoittaa ja vääristää kilpailua.

Yritysten väliset keskustelut ja yhteistyö tulee pitää kaukana hinnoittelusta, kannattavuuskeskustelusta, yritysstrategiasta tai kilpailua rajoittavista yhteisistä kehityshankkeista, Isännöintiliiton hallituksen puheenjohtaja Toivo Korhonen muistuttaa.  

Kilpailulaki on taas noussut myös julkiseen keskusteluun, kun korkein hallinto-oikeus määräsi Leipuriliiton maksamaan sakkoja vakavasta kilpailurikkomuksesta. KHO:n viikon takainen päätös on viimeinen niitti pitkälle prosessille, joka alkoi Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) alettua tutkia Leipuriliiton hinnoitteluun liittyvää viestintää jäsenilleen. Myös Isännöintiliitto on ollut KKV:n tutkinnan alla, mutta toistaiseksi KKV ei ole kertonut tutkinnan tuloksista.

Laajuus antaa suojaa 

Isännöintiliitto on koko alaa yhdistävä ja edustava kattojärjestö, jonka tehtävä on vastata kaikenlaisten jäsenten palvelutarpeisiin ja kehittää ja auttaa asioissa, joita yritykset yksin eivät pysty ratkomaan, kuten alan edunvalvonnassa ja tutkimustyössä. Kilpailulainsäädännön näkökulmasta on hyvä, että liitto edustaa monipuolisesti isännöintikenttää ja että liitossa tehdään työtä koko alan toimintaedellytysten hyväksi.

Mitä laajempi liitto on, sitä uskottavampi ja luotettavampi se on myös alan asiantuntijana. Isännöintiliiton tapahtumissa, työryhmissä ja keskustelukanavissa huolehditaan, että keskustelu ei liiku kilpailulain rajoittamissa aihepiireissä. Tulevaisuuden haasteiden ratkaisemiseksi tarvitaan yhteistyötä kaikkien alan toimijoiden kesken. Asuminen muuttuu, kun kaupungistuminen voimistuu ja asukkaat ikääntyvät. Odotukset isännöintiä ja palvelutasoa kohtaan kasvavat.

– Isännöintialassa riittää kehitettävää. Esimerkiksi alan arvostus, osaaminen ja osaajien saatavuus sekä alan ammattilaisten jaksaminen ovat teemoja, joissa Isännöintiliitto auttaa jäseniään, puheenjohtaja Toivo Korhonen toteaa.

Jäsenohje kilpailulaista

Isännöintiliitto perustettiin vuonna 2004, kun kolme toimialan järjestöä yhdistyivät. Tavoitteena oli silloin ja on myös jatkossa säilyttää yhtenäinen, hyvin alan kattava vahva liitto. Isännöintiliitoon kuuluu lähes 600 isännöintiyritystä ja 23 yhdistystä. Jäsenten kautta Isännöintiliiton piirissä on yhteensä noin 4000 alan ammattilaista, mikä kattaa noin 4/5 toimialalla työskentelevistä.

Lisätiedot

Toivo Korhonen
Isännöintiliiton hallituksen puheenjohtaja
p. 050 362 8425