Rakentamismääräykset uudistuivat

Rakentamismääräyskokoelma uudistui vuoden alussa, soveltamisohjeet valmistuvat myöhemmin. Uusilla määräyksillä on vaikutusta esimerkiksi korjaushankkeisiin.

Ympäristöministeriö on päivittänyt rakentamista säätelevät määräykset vastaamaan tämän päivän kestävän ja hyvän rakentamisen vaatimuksia. Uudistuneet vaatimukset koskevat kiinteistöjen rakenteiden lujuutta ja vakautta, paloturvallisuutta, terveellisyyttä, käyttöturvallisuutta, esteettömyyttä, meluntorjuntaa ja ääniolosuhteita sekä energiatehokkuutta.

Rakentamismääräykset ovat perinteisesti koskeneet uuden rakentamisen rakentamista ja korjaus- ja muutostöissä niitä on sovellettu hyvin vaihtelevasti. Uudistuneissa määräyksissä otetaan huomioon myös korjausrakentaminen. Isännöitsijän on hyvä tuntea uudistuneet säädökset, kun taloyhtiöön suunnitellaan korjaus- tai muutostöitä, vaikka ammattitaitoinen suunnittelija toki huolehtii suunnittelun asianmukaisuudesta.

Rakentamismääräykset esillä Isännöintipäivillä 12.9. Lahdessa

Isännöintipäivät, Lahti, neliö

Isännöintipäivillä päivität juridisen osaamisesi ajan tasalle. Lainsäädäntöneuvos Kirsi Martinkauppi kertoo avajaispäivänä korjausrakentamisen uusista asetuksista, jotka isännöitsijän tulee huomioida taloyhtiön korjaushankkeissa.
»Tapahtuman sivuille

– Aiemmin uuden rakennuksen määräyksiä sovellettiin korjauksiin vain soveltuvin osin. Tämä on nyt poistunut. Kussakin määräyksessä kerrotaan, sovelletaanko sitä sellaisenaan myös korjaus- ja muutostöihin, vai koskeeko korjaus- ja muutostöitä joiltain osin eri vaatimukset. Usein hankkeissa pitää ottaa huomioon vaatimuksia eri rakentamiskokoelman osista, Ympäristöministeriön lainsäädäntöneuvos Kirsi Martinkauppi selvittää määräysuudistuksen merkitystä isännöinnille. Martinkauppi puhuu aiheesta myös Isännöintipäivillä 12.9.2018.

Isännöitsijöiden on hyvä seurata myös rakentamismääräysmuutoksiin liittyvien soveltamisohjeiden valmistumista ja tutustua niihin. Valmistuneet soveltamisohjeet löytyvät aikanaan aihepiirittäin sivulta http://www.ym.fi/rakentamismaaraykset.

Tutustu  rakennuksia koskeviin asetuksiin tarkemmin:

Paloturvallisuus:

Energiamuotojen kertoimet:

Savupiiput ja paloturvallisuus:

Ääniympäristö:

Esteettömyys:

Kosteustekninen toimivuus

Asuin-, majoitus-, ja työtilat

Käyttöturvallisuus

Sisäilmasto ja ilmanvaihto

Uuden rakennuksen energiatehokkuus

Vesi- ja viemärilaitteisto

Näin asetukset muuttavat isännöintityötä

Näet koko artikkelin kirjautumalla Mappi-jäsenpalveluun.

Kirjaudu sisään

Tämän jutun löydät myös Isännöinti-lehdestä 3/2018, joka ilmestyy 28.3.2018.

Uutishuoneeseen