Toistuvista rikkeistä varoitus Isännöintiliiton jäsenelle

Isännöintiliiton jäsenyritys on saanut Isännöintiliitolta varoituksen toistuvista isännöinnin eettisten ohjeiden rikkomuksista. Yrityksen asiakastaloyhtiöt ovat kannelleet rikkomuksista Isännöintiliitolle alan valvontamenettelyn perusteella.

Isännöintiliitto katsoo ratkaisuissaan, että isännöintiyritys on toiminnallaan rikkonut useita isännöinnin eettisten ohjeiden eli hyvän isännöintitavan kohtia. Isännöintiyritys on myös kokonaisuutena arvioiden toiminut isännöinnin eettisten ohjeiden (hyvän isännöintitavan) vastaisesti. Ratkaisuissa sovellettiin vanhoja, eli ennen 1.2.2023 voimassa olleita isännöinnin eettisiä ohjeita.

Valvontamenettelyn seurauksena Isännöintiliitto voi antaa seuraamuksia, jotka liittyvät Isännöintiliiton jäsenyyteen.

Mikäli Isännöintiyrityksen todetaan menetelleen Isännöinnin eettisten ohjeiden vastaisesti, yritykselle voidaan menettelyä koskevien sääntöjen mukaan antaa huomautus tai varoitus, poistaa jäsenyys väliaikaisesti tai peruuttaa jäsenyys kokonaan. Kanteluratkaisut voidaan  sääntöjen mukaan myös tarvittaessa julkaista.

Nyt kyseessä olleessa tapauksessa isännöintiyrityksestä tehtiin lyhyen ajan sisällä kolme kantelua. Kaikissa tapauksissa Isännöintiliitto totesi isännöintiyrityksen toimineen Isännöinnin eettisten ohjeiden vastaisesti. Kantelut yhdessä osoittavat isännöintiyrityksen toimineen piittaamattomasti ja olennaisesti Isännöinnin eettisten ohjeiden vastaisesti.

Näiden pohjalta Isännöintiliiton hallitus päätti antaa isännöintiyritykselle varoituksen. Lisäksi tapausta koskevat ratkaisut julkaistaan.

– Alan valvontamenettelyn tehtävänä on valvoa isännöinnin eettisten ohjeiden noudattamista. Kaikki Isännöintiliiton jäsenyritykset ovat sitoutuneet näitä ohjeita noudattamaan. Toistuvista rikkomuksista aiheutuu nyt yritykselle varoitus. Lisäksi päätösten julkaiseminen toimii varoittavana esimerkkinä. Virheitä voi sattua, mutta toistuvat rikkeet kertovat välinpitämättömyydestä, ja sellaisen toiminnan haluamme kitkeä pois alalta, sanoo Isännöintiliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva.

Seuraamuksia ja koko kantelumenettelyä ollaan tällä hetkellä uudistamassa. Uuden menettelyn on tarkoitus käynnistyä ensi vuoden aikana.

Lue lisää

Tutustu valvontamenettelyyn

Lue tapaukseen liittyvät ratkaisut

Kanteluratkaisu Kiinteistöjuridia Asunto Oy Pärteeninpuisto 13.4.2023
Kanteluratkaisu Kiinteistöjuridia Asunto Oy E-talot 13.4.2023
Kanteluratkaisu Kiinteistöjuridia Asunto Oy Ylöjärven Mettistön Kruunu 13.4.2023

Isännöinnin eettisten ohjeiden noudattamista valvotaan valvontamenettelyllä. Kuva: Adobe Stock.