Valvontamenettely

Isännöintiliiton jäsenyrityksestä voidaan tehdä kantelu, jos se toimii eettisten ohjeiden vastaisesti.

Isännöintiliiton jäsenyritykset ovat sitoutuneet noudattamaan Isännöinnin eettisiä ohjeita. Jäsenyrityksestä voidaan tehdä kantelu, jos se toimii eettisten ohjeiden vastaisesti.

Kuka voi tehdä kantelun?

 • Isännöintiyrityksen nykyisten asiakkaiden toimielimet, jotka ovat:
  • yhtiön hallitus, mikäli isännöintikohde on kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiö
  • isännöintikohteen tilintarkastaja
  • toiminnantarkastaja
 • Yksittäinen osakkeenomistaja ei voi tehdä kantelua isännöintiyrityksestä. Hänen tulee pyytää, että hallitus tekee kantelun.

Miten kantelu tehdään?

 • Asia on käsiteltävä ensin asiakasyhteisön hallituksessa ja kantelun tekemisestä tulee olla hallituksen päätös.
 • Kantelun peruste ei pääsääntöisesti saa olla kolmea vuotta vanhempi ja kantelu on mahdollista tehdä korkeintaan kuusi kuukautta isännöintisopimuksen päättymisen jälkeen.
 • Kantelussa on yksilöitävä isännöintiyrityksen menettely, josta kantelu tehdään,  ja liitettävä mukaan menettelyä osoittavat asiakirjat.
 • Kantelu tehdään sähköisesti lomakkeella.
 • Mikäli kantelu todetaan aiheettomaksi eikä siitä aiheudu kantelun kohteelle seuraamusta, osoitetaan kantelijalle 750 euron arvoinen kantelumaksu. Muissa tapauksissa kantelun tekemisestä ei aiheudu kantelun osapuolille kustannuksia.
 • Valvontamenettelyssä ei voida ratkaista vahingonkorvauskysymyksiä tai muita vaatimuksia.

Miten kantelu käsitellään?

 • Isännöintiliitto lähettää kantelun tiedoksi kantelun kohteelle, joka voi antaa vastineen. Vastineeseen voidaan pyytää vielä kantelun tekijän vastine.
 • Isännöintiliiton hallitus käsittelee kantelut ja tekee tarvittavat päätökset. Mahdollisia seuraamuksia ovat huomautus, varoitus, määräaikainen tai pysyvä erottaminen Isännöintiliiton jäsenyydestä.
 • Hallitus päättää esittelijän esityksestä valvonta-asiassa annetun päätöksen julkisuudesta. Lisäksi päätökset voidaan nimiä tai paikkakuntia mainitsematta julkaista ennakkotapauksina.
 • Annettuun ratkaisuun ei voi hakea muutosta.
 • Julkaistusta ratkaisusta esimerkki löytyy: Toistuvista rikkeistä varoitus Isännöintiliiton jäsenelle 27.4.2023

Millainen on tietosuoja kantelumenettelyssä?

Valvontamenettelyn toteuttamiseksi Isännöintiliitto kerää ratkaisuun tarvittavat henkilötiedot. Lisäksi kantelun liiteasiakirjat (näyttö kantelun tueksi) todennäköisesti sisältävät ihmisten henkilötietoja. Kyseisiä asiakirja-aineistoja käsittelevät Isännöintiliitossa ratkaisuesityksen tekevä henkilö sekä Isännöintiliiton hallitus ratkaisua antaessaan. Lisäksi kanteluaineisto annetaan kantelun kohteelle lausunnolle. Huomioithan, ettet lähetä tarpeettomia henkilötietoja kanteluasian yhteydessä.

Kanteluaineistot säilytetään luotettavassa järjestelmässä ja niitä käsitellään vain suojatuilla työasemilla.

Valvontamenettelyn ilmoittaminen

 • MM slash DD slash YYYY
 • Accepted file types: pdf, jpg, gift, png, word, Max. file size: 64 MB.
  Huomioithan, ettet lähetä tarpeettomia henkilötietoja kanteluasian yhteydessä.
 • Drop files here or
  Max. file size: 64 MB.