Isännöinnin eettinen neuvosto

Isännöinnin eettinen neuvosto aloitti toimintansa 1.1.2024.

Isännöintiliiton jäsenyritykset ovat sitoutuneet noudattamaan Isännöinnin eettisiä ohjeita. Niiden noudattamista valvoo Isännöinnin eettinen neuvosto.

Eettinen neuvosto toimii Keskuskauppakamarin alaisuudessa. Se on riippumaton toimielin, joka on perustettu yhteistyössä Keskuskauppakamarin, Isännöintiliiton, Isännöinnin Auktorisointiyhdistys ISA:n ja Kiinteistöliiton kanssa.

Isännöinnin eettisen neuvoston tehtävänä on antaa pyydettäessä lausunto siitä, onko tietty isännöintialan ammattimainen toimija menetellyt isännöinnin eettisten ohjeiden vastaisesti. Jos neuvosto toteaa, että tapauksessa on toimittu isännöinnin eettisten ohjeiden vastaisesti, seuraamuksena voi olla huomautus, varoitus, erotus Isännöintiliiton jäsenyydestä tai auktorisoinnin menetys. Alta löydät tarkempia tietoja siitä, kuka lausuntopyynnön voi laittaa vireille, miten pyyntö tehdään ja miten se käsitellään neuvostossa.

Isännöinnin eettinen neuvosto on valvonut eettisten ohjeiden noudattamista vuoden 2024 alusta.  Ennen Isännöinnin eettisen neuvoston perustamista valvonta toteutettiin Isännöintiliitossa kantelumenettelyn kautta. Tämä kantelumenettely on poistunut käytöstä vuoden 2023 lopussa.

Kuka voi pyytää lausuntoa?

Lausuntoa neuvostolta voi pyytää

  • Isännöinnin asiakasyhteisö hallituksen päätöksen mukaisesti
  • Suomen Isännöintiliitto ry tai sen yritysjäsen tai jäsenyhdistys
  • Isännöinnin Auktorisointi ISA ry tai sen auktorisoima toimija
  • Suomen Kiinteistöliitto, sen jäsenyhdistys tai jäsenyhdistyksen jäsen

Yksittäinen hallituksen jäsen tai osakkeenomistaja ei voi tehdä lausuntopyyntöä neuvostolle, vaan siihen vaaditaan hallituksen päätös (hallitus voi kuitenkin päätöksellään valtuuttaa yksittäisen jäsenen tai osakkeenomistajan laatimaan ja lähettämään lausuntopyynnön Keskuskauppakamarille).

Kenestä lausuntoa voidaan pyytää?

Lausuntoa voidaan pyytää

  • Suomen Isännöintiliitto ry:n jäsenyrityksestä*
  • Isännöinnin auktorisointi ISA ry:n auktorisoimasta toimijasta
  • Muusta isännöintialan ammattimaisesta toimijasta, joka on isännöintisopimuksessa sitoutunut noudattamaan isännöinnin eettisiä ohjeita

*Suomen Isännöintiliiton jäsenyritykset löytyvät Hae Isännöintiä -palvelusta. Tarkista palvelusta, onko yritys Isännöintiliiton jäsenyritys.

Miten lausuntoa pyydetään?

Lausuntopyyntö tehdään sähköisesti neuvoston verkkosivuilla. Verkkosivuilla on myös lisätietoa lausuntopyynnön tekemisestä.

  • Lausuntopyyntö on toimitettava neuvostolle 12 kuukauden kuluessa eettisten ohjeiden vastaisen menettelyn ilmenemisestä. Mikäli menettely ilmenee vasta isännöintisopimuksen päättymisen jälkeen, lausunto on tehtävä 12 kuukauden kuluessa isännöintisopimuksen päättymisestä. Erityisen painavasta syystä lausuntoa voi pyytää näitä määräaikoja vanhemmista tapauksista. Kaikissa tilanteissa lausuntopyyntö on toimitettava neuvostolle viimeistään 24 kuukauden kuluessa lausuntopyynnön perustana olevasta tapahtumasta tai tapahtuman päättymisestä.
  • Lausuntopyynnön tekemisestä peritään maksu, jonka suuruus on 375 euroa vuonna 2024.
  • Neuvosto ei voi ratkaista vahingonkorvauskysymyksiä tai muita vaatimuksia eikä rikosasioita.

Miten lausuntopyyntö käsitellään?

Asioiden käsittely Isännöinnin eettisessä neuvostossa on kirjallista. Asia käsitellään lausuntopyynnön perusteella. Neuvoston kokoukset eivät ole julkisia.

Neuvoston lausunto on julkinen, ellei neuvosto erityisestä syystä päätä olla julkaisematta lausuntoa. Toimijan nimi julkaistaan vain, mikäli neuvosto suosittelee lausunnossaan varoitusta tai erottamista (lausuntoon mahdollisesti sisältyviä yksityishenkilöiden nimiä ei julkaista, ellei neuvosto erityisestä syystä tai henkilöauktorisoinnista johtuen päätä toisin). Lausunnot julkaistaan neuvoston verkkosivuilla.

Eettisen neuvoston kokoonpano: neuvoston puheenjohtajana toimii käräjätuomari Juha Kärkölä Helsingin käräjäoikeudesta ja varapuheenjohtajana lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen oikeusministeriöstä. Jäseninä toimivat asianajaja Minna Ravi, Asianajotoimisto Lindblad, professori Ari Ekroos, Aalto-yliopisto, johtava lakiasiantuntija Jenni Valkama, Isännöintiliitto, isännöitsijä Mauri Niemelä, lakiasiainjohtaja Jenni Hupli, Suomen Kiinteistöliitto ja riskienhallintapäällikkö, VT Janne Heiliö.

Miten käsitellään kanteluasiat, jotka ovat tulleet vireille vuonna 2023?

Ennen neuvoston toiminnan alkamista tehdyt kantelut käsitellään Isännöintiliitossa loppuun vanhan menettelyn sääntöjen mukaisesti.

Mistä saa lisätietoa lausuntopyynnön tekemisestä?

Lisätietoja lausuntopyynnön tekemisestä saa neuvoston verkkosivuilta >>