Osakehuoneistoon pääsee päätöksellä

Jäsenten lakineuvonnasta kysytään usein, kenellä on oikeus päästä osakehuoneistoon ja millä perusteilla.

MILLÄ VAROITUSAJALLA HALLITUKSEN JÄSEN TAI ISÄNNÖITSIJÄ VOI MENNÄ ASUNTOON?

Asunto-osakeyhtiölain mukaan hallituksen jäsenellä ja isännöitsijällä tai näiden valtuuttamalla henkilöllä on oikeus päästä osakehuoneistoon, kun se on tarpeen osakehuoneiston kunnon tai hoidon valvomiseksi tai osakehuoneistossa suoritettavan kunnossapito- tai muutostyön suorittamiseksi tai valvomiseksi. On kuitenkin huomioitava, että hallituksen jäsenen oikeudet perustuvat hallituksen päätöksiin, eikä yksittäinen jäsen voi mennä huoneistoon ilman hallituksen hyväksyntää.

Käynti osakehuoneistoon on järjestettävä osakkaalle ja huoneiston haltijalle sopivana aikana. Huoneistossa käymisen tiimoilta on oltava yhteydessä sekä osakkaaseen että mahdolliseen vuokralaiseen tai muuhun huoneiston haltijaan. Laissa ei ole määritelty ilmoittamisajan pituutta, mutta yleisesti viikkoa on pidetty sopivana aikana, jos asia ei ole kiireellinen. Käynnistä kannattaa ilmoittaa kirjallisesti, jolloin myös kerrotaan mitä tarkoitusta varten käynti järjestetään.

Jos osakas tai asukas aktiivisesti kieltäytyy päästämästä siihen oikeutettuja huoneistoon, nämä voivat turvautua poliisin virka-apuun. Virka-avun tarpeesta kannattaa ilmoittaa poliisille ennalta ja varautua myös kutsumaan lukkoseppä paikalle, jos yhtiöllä ei ole avainta huoneistoon. Poliisi voi varmistaa huoneistoon pääsyn, mutta poliisi ei ryhdy murtamaan lukkoja.

Kiireellisissä tapauksissa, kuten tulipalossa, huoneistoon voidaan luonnollisesti mennä ilmoittamatta, jopa murtautumalla, jos tilanne sitä vaatii. Osakas saattaa joutua korvaa-maan sellaiset murtautumisesta aiheutuneet vahingot, jotka olisi vältetty jos avain olisi luovutettu yhtiölle. Tällainen tilanne on kyseessä esimerkiksi, kun osakas on asentanut oveen uuden turvalukon eikä ole antanut avainta yhtiölle.

Tosin akuuteissa tilanteissa pelastusviranomainen ei jää odottamaan sitä, että yhtiö toimittaisi huoneiston avaimet, jolloin lopputuloksen kannalta ei välttämättä ole merkitystä sillä, ovatko avaimet yhtiön hallussa.

Teksti Annika Kemppinen, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy