Tupakkalaki

Isännöintiliitto painottaa, että viranomaisen määräämään tupakointikieltoon kannattaa turvautua vasta, jos tupakoinnin haittoja ei saada taloyhtiöissä muulla tavoin ratkaistua.

Tupakkalaki on ollut pinnalla erityisesti 1.1.2017 voimaantulleen tupakkalain pykälän takia. Sen ansiosta taloyhtiöt voivat hakea kunnan terveysviranomaiselta tupakointikieltoa huoneistojen parvekkeille, huoneistojen käytössä oleville pihoille sekä sisälle huoneistoihin, mikäli savua voi kulkeutua muutoin kuin poikkeuksellisesti muiden asukkaiden parvekkeille, pihoille tai huoneistoihin.

Säännös on siis tiukentanut tupakkalakia, jonka perusteella tupakointi on suoraan kielletty taloyhtiön yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa, kuten rappukäytävissä, pesutuvissa, kerhohuoneissa ja yhteisissä saunatiloissa. Taloyhtiö on yhtiökokouspäätöksellä voinut kieltää tupakoinnin myös lasten leikkialueilla, yhteisillä parvekkeilla ja ulkoalueilla ilmanottoaukkojen lähellä.

Malttia tupakointikiellon hakemiseen

Isännöintiliitto yhdessä muiden tahojen kanssa painottaa, että viranomaisen määräämään tupakointikieltoon kannattaa turvautua vasta silloin, jos tupakoinnin aiheuttamaa haittaa ei saada taloyhtiössä muulla tavoin ratkaistua.

Taloyhtiöissä kannattaa keskustella myös muista keinoista poistaa tupakoinnista aiheutuvia haittoja. Esimerkiksi tupakointipaikan osoittaminen taloyhtiön ulkoalueelta voi auttaa monessa tilanteessa.

Vaikuttamistyön kulmakivet

fakta

Tupakointikieltojen valvonta ei kuulu isännöinnille, vaan vastuu siitä on kunnan viranomaisilla.

Isännöintiliiton vaikuttamistyön alkuperäinen tavoite oli tupakoinnin täyskielto taloyhtiöissä. Nykyisellään tupakkalaki on askel oikeaan suuntaan, sillä taloyhtiöt saavat työkaluja puuttua häiritsevään tupakointiin. Tämä ei saa kuitenkaan johtaa turhaan byrokratiaan taloyhtiöissä.

Isännöintiliitto kannattaa tupakointikieltojen hakemista samalla kertaa kaikkiin rakenteeltaan samanlaisiin huoneistoparvekkeisiin- ja pihoihin. Tämä on perusteltua niin asukkaiden yhdenvertaisuuden kuin yhtiöiden hallinnon järjestämisen kannalta.

Tupakointikiellon hakeminen

Tupakointikiellon hakuprosessi alkaa yksittäisen asukkaan tai hallituksen omasta aloitteesta. Päätös kieltohakemuksen tekemisestä tehdään yhtiökokouksessa. Tupakkalain mukaan huoneiston haltijaa on kuultava ennen kiellon hakemista. Lopullisen kieltopäätöksen tekee viranomainen.

Isännöintiliitto on yhdessä Kiinteistöliiton, Kuntaliiton, Helsingin kaupungin ja Valviran kanssa laatinut tupakointikiellon hakemiseen ohjeet ja lomakkeet. Ohjeet opastavat taloyhtiöitä tupakointikieltojen hakemisessa ja yhdenmukaistavat asian viranomaiskäsittelyä valtakunnan tasolla.

Tupakointikiellon hakemisen jäsenohje on vain Isännöintiliiton jäsenyritysten henkilökunnalle. Kirjaudu Mappi-jäsenpalveluun nähdäksesi jäsenohjeen.

Kirjaudu sisään