Lakikysymys: Milloin yhtiökokous voidaan peruuttaa tai siirtää? Kuka siitä päättää?

Kysymys

Milloin yhtiökokous voidaan peruuttaa tai siirtää? Kuka siitä päättää?

Vastaus

Yhtiökokouksen peruuttaminen ja uuden kutsun lähettäminen voivat tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, jos jokin päätettävä asia on jäänyt puuttumaan kokouskutsusta. Koska kokouskutsun toimittamisessa tulee noudattaa asunto-osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen määräyksiä kutsuajasta, uuden kutsun toimittaminen tarkoittaa usein sitä, että jo kutsuttu yhtiökokous peruutetaan ja yhtiökokousta siirretään.  

Joissain poikkeustilanteissa kokouksen siirtäminen saattaa kuitenkin tulla ajankohtaiseksi yhteiskunnallisesta syystäesimerkiksi koronavirusepidemian aikana keväällä 2020. 

Jos hallitus ja isännöinti pohtivat yhtiökokouksen siirtoa myöhemmäksi ajankohdaksi esimerkiksi epidemian takia, tilannetta on syytä puntaroida aina kyseisen taloyhtiön tilanteen kannalta: Onko siirtäminen välttämätöntä? Voisiko kokouksen osallistua etäyhteydellä? (Lue lisää: Jäsenohje: Osallistuminen etäyhteydellä taloyhtiön kokoukseen) Mihin ajankohtaan kokous siirretään? Mihin asioihin siirtäminen vaikuttaa, esim. taloyhtiön hankkeista päättäminen? Miten siirtämisestä tiedotetaan?  

Kokouksen peruuttamisesta ja siirtämisestä päättää taloyhtiön hallitus. Laissa ei ole säännöksiä siitä, miten yhtiökokouksen siirrosta tulee ilmoittaa tai miten jo kutsuttu kokous peruutetaan. Asiaa on tulkittu niin, että kokouskutsu voidaan peruuttaa aina yhtiökokouksen avaamishetkeen saakka. 

Vastaaja: Lakiasiantuntija Laura Lithenius, Isännöintiliitto