Lakikysymys: Miten nopeasti remontti-ilmoitus pitää käsitellä ja millä perusteilla remontin voi kieltää?

Kysymys

Osakas kokee, että taloyhtiön hallitus on perusteetta viivytellyt remontti-ilmoituksen käsittelyä ja lopulta kieltänyt remontin teon. Kuinka nopeasti ilmoitukset pitää käsitellä ja millä perusteilla remontin voi kieltää?

Vastaus

Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiön on käsiteltävä muutostyöilmoitus viivytyksettä. Kun yhtiö on saanut muutostyöilmoituksen, se on velvollinen ilmoittamaan työn sallimisesta, työtä koskevista ehdoista tai työn kieltämisestä viivytyksettä. Yhtiö voi myös ilmoittaa vastaavansa kohtuullisessa ajassa, jona voidaan pitää 1−2 kuukautta.

Muutostyön saa aloittaa vasta sitten, kun taloyhtiön hallitus on käsitellyt muutostyöilmoituksen ja näyttänyt sille vihreää valoa. Asunto-osakeyhtiö voi kieltää osakkaan muutostyön, jos se aiheuttaisi kohtuutonta haittaa. Muutostyön voi kieltää vain poikkeustilanteissa, joissa osakas ei pysty esittämään asianmukaista selvitystä siitä, että muutostyö toteutetaan teknisesti hyvän rakennustavan mukaisesti.

Jos yhtiö kieltää muutostyön, päätös on perusteltava osakkaalle. Osakas voi riitauttaa asian viemällä sen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Vastaaja: Toimitusjohtaja, OTM Kai Haarma, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy

Kysymys ja vastaus on julkaistu Kotitalo-lehdessä.