Lakikysymys: Miten voi puuttua osakkaan häiritsevään käyttäytymiseen?

Kysymys

Asuntokaupan mukana tuli vihamielinen naapuri. Vastaan tullessa hän alkaa huutaa kuin mielisairas. Kotirauhan tilalla on pelko ja ahdistus. Isännöinti ja hallitus eivät tee mitään. Mikä avuksi tilanteessa?

Vastaus

Mahdollisesti tilanne teillä on sellainen, että parhaiten siihen voisi puuttua viranomainen, kuten poliisi.

Asunto-osakeyhtiön järein keino vaikuttaa osakkeenomistajan käyttäytymiseen on huoneiston hallintaanotto. Siinä huoneiston hallinta siirtyy määräajaksi taloyhtiölle. Osakkailla on velvollisuus noudattaa yhteisöasumisen edellyttämiä tapoja yhtiön kaikissa tiloissa. Huoneiston ottaminen hallintaan järjestysrikkomuksen perusteella ei edellytä, että tietty käyttäytyminen olisi kielletty yhtiön järjestyssäännöissä. Yhtiöllä on oikeus puuttua sellaiseen asukkaan toimintaan, joka aiheuttaa kohtuutonta haittaa, häiriötä ja rasitusta.

Jos hallitus ei pyynnöstä huolimatta ota asiaa käsiteltäväkseen eikä päätä antaa varoitusta, osakkaalla ei ole muuta keinoa saada vaatimustaan varoituksesta käsitellyksi kuin saattaa asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Yhtiökokous voi velvoittaa hallituksen antamaan varoituksen.

Vastaaja: Asianajaja Aki Rosén, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy

Kysymys ja vastaus on julkaistu Kotitalo-lehdessä.