Korona muutti taloyhtiöiden yhtiökokouksia pysyvästi

Korona-ajan käytännöt taloyhtiöiden yhtiökokousten pitämisestä hybridikokouksina näyttävät muuttaneen alaa pysyvästi. Isännöintiliiton tekemän kyselyn mukaan 85 % taloyhtiöistä pitää yhtiökokouksen hybridimallilla myös tänä vuonna. Valmistelussa oleva lakimuutos helpottaa etäkokousten järjestämistä.

Hybridikokoukset ovat vakiinnuttaneet paikkansa myös osana taloyhtiöiden arkea, selviää Isännöintiliiton teettämästä kyselystä isännöitsijöille.

– Etäosallistumisen mahdollistaminen helpottaa osakkaiden osallistumista esimerkiksi silloin, kun osakas ei itse asu talossa tai hän ei vaikkapa lastenhoidon tai liikkumisvaikeuksien vuoksi pääse kokouspaikalle, sanoo Isännöintiliiton lakiasiantuntija Jenni Valkama.

Yhtiökokoukset järjestetään yleisimmin Microsoft Teamsillä. Teamsia taloyhtiöiden kokouksissa ilmoittaa käyttävänsä 87% isännöintiyrityksistä. Microsoft Teams on monelle hallituksen jäsenelle ja osakkaalle tuttu työelämästä, mikä helpottaa sen käyttöä yhtiökokouksissakin. Muut markkinoilla olevat kokousjärjestelmät eivät ole vakiintuneet käyttöön, vaikka niissä saattaisi olla esimerkiksi äänestämiseen parempia toiminnallisuuksia.

– Juuri äänestäminen aiheuttaa eniten päänvaivaa hybridikokousten järjestelyissä. Osakkaiden tunnistaminen etäyhteyden välityksellä aiheuttaa epävarmuutta. Isännöintiliiton ja Kiinteistöliiton ohjeistukset auttavat kuitenkin eteenpäin, Valkama summaa.

Isännöintiliitto selvitti yhtiökokousten järjestämisen nykytilaa Oikeusministeriön pyynnöstä. Lainsäädäntö ei mahdollista tällä hetkellä pelkän etäkokouksen järjestämistä, vaan yhtiökokouksella täytyy aina olla myös fyysinen kokouspaikka, jossa on käytännössä oltava paikalla joku kokouksen järjestämisestä huolehtiva.

– Esimerkiksi kokouksen puheenjohtajan on ainakin hyvä olla fyysisesti paikalla, sillä hän vastaa paikalle tulevien henkilöiden osallistumisoikeuden tarkastamisesta. Kokouksen sihteeri, joka useimmiten on isännöitsijä, ja pöytäkirjantarkastajana toimiva osakas voivat olla etäyhteyden päässä, kunhan he pystyvät seuraamaan kokouksen kulkua koko kokouksen ajan, Valkama kertoo.

Oikeusministeriö valmistelee muutosta, joka mahdollistaa kokouksen pitämisen kokonaan etäyhteyksin.

– Lakimuutoksen jälkeenkin taloyhtiöiden pitää tosin vielä muuttaa myös taloyhtiön yhtiöjärjestystä niin, että se sallii yhtiökokouksen pitämisen kokonaan etäyhteyksin. Hybridimalli lienee siis yleisin tapa järjestää yhtiökokouksia vielä pitkään, Valkama pohtii.

Yhtiökokoukset järjestetään tänäkin keväänä useimmiten hybridimallilla. Kuva: Adobe Stock.

Kokousten määrä huolettaa isännöitsijöitä

Kyselyssä nousi esiin myös isännöitsijöiden työpäivien venyminen kokousaikana.

– Yhtiökokoukset järjestetään ymmärrettävästi ilta-aikaan, jolloin osakkaat pystyvät osallistumaan kokouksiin. Olisikin tärkeää, että isännöitsijän työaika voisi joustaa yhtiökokousaikana vaikkapa aamusta, jotta työpäivät eivät säännöllisesti venyisi 12 tuntiin. Tässä meillä on isännöintialalla vielä paljon kehitettävää.

Kyselyyn vastasi 131 isännöitsijää. Vastaajajoukko hallinnoi kaikkiaan 2584 taloyhtiöitä, joissa on noin 40 000 asuinhuoneistoa. Yhteensä isännöitsijöitä on Suomessa noin 5000.

Lue lisää

Katso kyselytutkimuksen tulokset

Lue Isännöintiliiton lausunto Oikeusministeriön etäkokouksia koskevasta mietinnöstä 

Jäsen: käytä hyväksi Mappi-jäsenpalvelun yhtiökokousmateriaaleja