Lyhytaikaisen vuokrauksen ongelmat eivät ole marginaali-ilmiö – kuormittavat taloyhtiön hallitusta ja isännöintiä

Isännöintiliiton tuore tutkimusdata osoittaa, että lyhytaikaisen vuokrauksen ongelmat taloyhtiöissä ovat varsin yleinen ja laajalle levinnyt ilmiö. Samaan aikaan kuitenkin taloyhtiöiden mahdollisuudet puuttua lyhytaikaisen vuokrauksen ongelmiin puuttuvat, ja tähän tarvittaisiin selkeytystä ja työkaluja lain tasolla.

Isännöintiliiton vuosittain toteuttaman Putkiremonttibarometrin ajankohtaisosiossa kysyttiin isännöinnin ammattilaisilta lyhytaikaisen vuokrauksen ongelmista taloyhtiöissä. Tuloksista käy ilmi, että yli kolmasosa, 34 prosenttia, isännöintialalla työskentelevistä on kohdannut työssään lyhytaikaiseen vuokraukseen liittyviä ongelmia.

– Tämä ei ole enää mikään marginaali-ilmiö. Lyhytaikaisen vuokrauksen ongelmat kuormittavat monien taloyhtiöiden osakkaita ja lisäävät myös isännöinnin työmäärää, toteaa Isännöintiliiton tietoasiantuntija Olli Rekonen.

Tutkimustulokset osoittavat, että ongelmissa korostuvat lyhytaikaisten vuokralaisten tietämättömyys taloyhtiön järjestyssäännöistä ja meluhäiriöt. Myös vastuukysymykset mahdollisissa vahinkotilanteissa sekä jätteiden keräykseen ja avainhallintaan tai ovikoodeihin liittyvät ongelmat aiheuttavat päänvaivaa monissa taloyhtiöissä.

– Tietämättömyyden lisäksi kyse on monessa tapauksessa myös välinpitämättömyydestä järjestyssääntöjä kohtaan. Lyhytaikaisella vuokralaisella ei ole välttämättä samanlaista motivaatiota noudattaa taloyhtiön järjestyssääntöjä kuin pitempiaikaisilla vuokralaisilla ja vakituisilla asukkailla, Rekonen sanoo.

Taloyhtiöt tarvitsevat työkaluja häiriöihin puuttumiseen

Valtaosa lyhytaikaisista vuokrauksista sujuu ongelmitta, mutta ongelmatilanteissa lainsäädännössä ei ole tällä hetkellä riittäviä keinoja taloyhtiöille. Ongelmatapaukset työllistävät isännöintiä ja taloyhtiön hallituksen jäseniä, joiden tehtäväksi jää selvittää asiaa.

– Käytännössä tarvitaan selkeää lainsäädäntöä, jolla voidaan helpottaa taloyhtiöiden puuttumista häiriötilanteisiin ja viime kädessä, jos muu ei auta, huoneistojen hallintaanottoon. Näin turvataan toiminnan edellytyksiä myös sellaiselle lyhytaikaiselle vuokraukselle, jossa yhteisiä pelisääntöjä noudatetaan, sanoo Isännöintiliiton lakiasiantuntija Sara Rintamo.

Rakentamislakia ja asunto-osakeyhtiölakia, jolla molemmilla säännellään lyhytaikaisesta vuokrausta, ollaan parhaillaan päivittämässä.

– Nyt lausunnoilla oleva rakentamislain pykälä ei vielä täysin vastaa siihen tarpeeseen, mikä taloyhtiökentällä olisi tarpeen. Sisältö jättää vielä liikaa epäselvyyksiä eikä selkeästi määrittele eroa ammattimaisen lyhytvuokrauksen ja satunnaisen vuokrauksen välille. Tarvitaan selkeä rajanveto ja raamit sille, milloin ja miten taloyhtiö voi puuttua toimintaan, summaa Rintamo.

Tutustu Putkiremonttibarometrin tuloksiin >>

Artikkelin nostokuva: Adobe Stock