Isännöinnin tulevaisuus

Isännöintialalla tapahtuu merkittävää kehitystä lähivuosina.

Isännöintiala on ennennäkemättömässä murroksessa, kun asukkaiden vaatimukset palvelusta kasvavat, digitaalisuus lisääntyy ja 1970–80-lukujen asuinrakennukset tulevat korjausikään. On selvää, että isännöinti tulee muuttumaan tulevaisuudessa monella tapaa.

Kiinnostus alaan kasvaa

Isännöinnin merkitys kasvaa tulevaisuudessa, kun asumisen ja arjen ympäristöjen toimivuus muuttuu asukkaille koko ajan tärkeämmäksi. Kaupungistuminen lisää kysyntää kasvukeskusten isännöintiin ja toisaalta taantuvilla alueilla isännöinnin merkitys lisääntyy.

Isännöinnin tarvetta ja vaatimuksia kasvattavat myös taloyhtiöiden peruskorjaustarve ja energiatehokkuustavoitteet, jotka osaltaan lisäävät kiinteistöjen korjauksia. Lisäksi osakkailla ja asukkailla tulee jatkossa entistä enemmän erilaisia tarpeita muun muassa ikääntymisen ja monikulttuurisuuden kasvun takia.

Tulevaisuuden haasteet

On selvää, että isännöinnin täytyy kehittyä, jotta ala voi hyödyntää tulevat mahdollisuudet ja toisaalta vastata tulevaisuuden haasteisiin, joita muun muassa ovat:

  • muuttuva lainsäädäntö
  • kokeneiden isännöitsijöiden jääminen eläkkeelle
  • vaikeus saada aktiivisia ja kokeneita henkilöitä taloyhtiöiden hallituksiin
  • osakkaiden ja asukkaiden varojen riittävyys tarvittaviin investointeihin