Isännöinnin tulevaisuus

Isännöintiala kehittyy merkittävästi lähivuosina. Alan ajankohtaisin kysymys on, miltä tulevaisuuden isännöinti näyttää ja miten sitä johdetaan.

Isännöintiala on ennennäkemättömässä murroksessa. Taloyhtiöiden tulevaisuus muuttotappiopaikkakunnilla näyttää yhä erilaisemmalta kuin isoissa kaupungeissa.

Väestön ja rakennusten ikääntyessä isännöinnin pitää ottaa huomioon hyvin erilaisia palvelutarpeita. Kotona asutaan entistä huonokuntoisempina, ja 1970–80-lukujen asuinrakennukset tulevat korjausikään.

Miltä tulevaisuuden isännöinti näyttää, ja miten sitä johdetaan?

Lisääntyvä digitaalisuus lisää asukkaiden odotuksia palvelusta, mutta myös isännöintiyritysten mahdollisuuksia tehostaa omaa toimintaansa ja luoda uutta liiketoimintaa. On selvää, että isännöinti muuttuu tulevaisuudessa monella tapaa.

Kiinnostus alaan kasvaa

Isännöinnin merkitys kasvaa tulevaisuudessa, koska asumisen ja arjen ympäristöjen toimivuus muuttuu asukkaille koko ajan tärkeämmäksi. Kaupungistuminen lisää kysyntää kasvukeskusten isännöintiin, ja toisaalta taantuvilla alueilla isännöinnin merkitys lisääntyy.

Isännöinnin tarvetta ja vaatimuksia kasvattavat myös taloyhtiöiden peruskorjaustarve ja energiatehokkuustavoitteet, jotka lisäävät kiinteistöjen korjauksia. Lisäksi osakkaille ja asukkaille tulee jatkossa entistä enemmän erilaisia tarpeita muun muassa ikääntymisen ja monikulttuurisuuden kasvun takia.

Tulevaisuuden haasteet

On selvää, että isännöinnin täytyy kehittyä, jotta ala voi hyödyntää tulevat mahdollisuudet ja toisaalta vastata tulevaisuuden haasteisiin, joita muun muassa ovat:

  • muuttuva lainsäädäntö
  • asiakastarpeiden erilaistuminen
  • kokeneiden isännöitsijöiden jääminen eläkkeelle
  • yritysten johtaminen ja osaamisen kehittäminen
  • osakkaiden ja asukkaiden varojen riittävyys tarvittaviin investointeihin

Isännöintialan ajankohtaisin kysymys on, miltä tulevaisuuden isännöinti näyttää ja miten sitä johdetaan.