Valvontamenettely

Isännöintiliiton jäsenyrityksestä voidaan tehdä kantelu, jos se toimii eettisten ohjeiden vastaisesti.

Isännöintiliiton jäsenyritykset ovat sitoutuneet noudattamaan Isännöinnin eettisiä ohjeita. Jäsenyrityksestä voidaan tehdä kantelu, jos se toimii eettisten ohjeiden vastaisesti.

Kuka voi tehdä kantelun?

 • Isännöintiyrityksen nykyisten tai aikaisempien asiakkaiden päätösvaltaa käyttävät toimielimet, jotka ovat:
  • yhtiön hallitus, mikäli isännöintikohde on kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiö
  • isännöintikohteen tilintarkastaja
 • Yksittäinen osakkeenomistaja ei voi tehdä kantelua isännöintiyrityksestä. Hänen tulee pyytää, että hallitus tekee kantelun.

Miten kantelu tehdään?

 • Asia on käsiteltävä ensin asiakasyhteisön hallituksessa ja kantelun tekemisestä tulee olla hallituksen päätös.
 • Kantelu tehdään sähköisesti lomakkeella.
 • Kantelusta lähetetään lasku 250 euron rekisteröintimaksusta. Kantelu käsitellään vasta, kun rekisteröintimaksu on maksettu.

Miten kantelu käsitellään?

 • Isännöintiliitto lähettää kantelun tiedoksi kantelun kohteelle, joka voi antaa vastineen. Vastineeseen voidaan pyytää vielä kantelun tekijän vastine.
 • Isännöintiliiton hallitus käsittelee kantelut ja tekee tarvittavat päätökset. Mahdollisia seuraamuksia ovat huomautus, varoitus, määräaikainen tai pysyvä erottaminen Isännöintiliiton jäsenyydestä.
 • Kantelut tai niistä tehtävät päätökset eivät ole julkisia eikä niihin voi hakea muutosta.

 

Valvontamenettelyn ilmoittaminen

 • Sallitut tiedostomuodot: pdf, jpg, gift, png, word.
 • Pudota tiedostot tähän tai