Oikeustapaus: Luvaton asbestipurku

Nykyisten määräysten mukaan purettavien materiaalien asbestipitoisuus on aina ensin selvitettävä ja tehtävä asbestikartoitus.

Tapahtumien kulku

Hankasalmen terveyskeskuksen lämmönjakohuoneessa oli purettu elokuussa 2014 muun muassa vesivaraaja ja putkistoja ilman asianmukaisen valtuutuksen saanutta yritystä ja varmistautumatta siitä, ettei purettavissa rakenteissa ollut asbestia.
Työntekijöitä ja työn vaikutuspiirissä olevia henkilöitä oli altistunut asbestipölylle, ja useita terveyskeskuksen tiloja jouduttiin asettamaan joksikin aikaa käyttökieltoon. Purkutyöt vietiin loppuun asbestimääräysten mukaan myöhemmin.

Tuomio

Keski-Suomen käräjäoikeus antoi 6.10.2017 tuomion asbestipurkutyötä koskevien työturvallisuusmääräysten rikkomisesta. Rakennuttajana toimineen Hankasalmen kunnan kiinteistöjohtaja sekä päätoteuttajana ja aliurakoitsijana toimineiden yritysten toimitusjohtajat saivat kukin 25 päiväsakkoa, yhteensä yli 5500 euroa.

Kohteessa oli tiettävästi aiemmin tehty asbestitöitä, joten kiinteistönomistajan olisi pitänyt tehdä asbestikartoitus. Tapahtuma-aikana voimassa olleiden säännösten mukaan purkutyö olisi pitänyt tehdä asbestipurkutyönä, mikäli asbestikartoitusta ei olisi tehty.

Huomioita isännöinnille

Nykyisten, vuoden 2016 alusta voimaan tulleiden turvallisuusmääräysten mukaan purettavien materiaalien asbestipitoisuus on aina ensin selvitettävä ja tehtävä asbestikartoitus. Asbestikartoituksen tekijältä edellytetään riittävää perehtyneisyyttä, kartoitus on dokumentoitava ja kartoituksen tulokset on liitettävä rakennuttajan turvallisuusasiakirjaan.

Lähde: Aluehallintoviraston tiedote Luvattomasta asbestipurkutyöstä sakkotuomioita