Kaipaatko selkeyttä taloyhtiöiden energia- ja ilmastoasioihin? Isännöintiliitto on koonnut isännöinnin avuksi oppaan energiatehokkuutta parantavien ja päästöjä vähentävien korjaustoimien toteuttamiseen sekä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen.

Taloyhtiön energia- ja ilmastoasiat – isännöinnin opas sisältää:

 • Kokonaiskuvan siitä, miten energiatehokkuutta parantavia ja päästöjä vähentäviä korjaustoimia voidaan toteuttaa taloyhtiössä.
 • Vinkkejä siitä, miten taloyhtiössä voidaan sopeutua ilmastonmuutoksen myötä muuttuviin sääoloihin
 • Taustatietoa taloyhtiöiden energiankulutuksesta, päästöjen arvioinnista, muuttuvien sääolojen vaikutuksia taloyhtiöihin sekä muuttuvasta lainsäädännöstä
 • Miten kokonaisuus otetaan haltuun?
 • Taloyhtiön nykytilan selvittäminen ja sanakirja energia-asioiden kartoittamiseen
 • Energia- ja ilmastoasiat osaksi PTS-suunnittelua
 • Energiatehokkuutta ilman isoja remontteja
 • Selkeyttä isompien hankkeiden kilpailuttamisen ja toteuttamisen prosessiin
 • Tietoa eri rahoitusvaihtoehdoista.
 • Lisäksi tarkastellaan teknisemmin eri lämmitysmuotoja ja niissä isännöinnin näkökulmasta huomioitavia asioita.
 • Erilaiset jäähdytys- ja viilennysratkaisut

Energiaopas sopii erityisesti asunto-osakeyhtiöitä isännöiville ammattilaisille, joilla ei ole teknistä koulutusta. Konkareille opas tarjoaa muun muassa muistilistoja siitä, miten muuttuviin sääoloihin voi varautua korjauksissa ja miten energia- ja ilmastoasiat voi huomioida PTS-suunnittelussa.

Kirjoittajina ovat toimineet vastuullisuuspäällikkö Liina Länsiluoto Isännöintiliitosta ja projektipäällikkö Essi Kuikka Granlund Oy:stä. Kirjoittamiseen on saatu tukea ympäristöministeriöltä Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta, jonka rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (RRF).Opas on luettavissa sekä Isännöintiliiton Mappi-jäsenpalvelussa että julkisena tällä sivulla.

Apua laskentapalveluista

Taloyhtiöille ja isännöinnille on tarjolla erilaisia palveluja sen arvioimiseksi, miten eri toimet vaikuttavat taloyhtiön energiatehokkuuteen, päästöttömyyteen ja kustannuksiin.

Isännöintiliitto on yhdessä Raksystems / Green Building Partnersin kanssa tehnyt vertailun tarjolla olevista palveluista.

Rahoitusta energiahankkeille

Taloyhtiöiden energiatehokkuutta ja päästöttömyyttä parantaville hankkeille on saatavilla pankeista myös niin sanottua vihreää taloyhtiölainaa tai EIR-takausta. Ehdot näissä voivat olla tavanomaista lainaa edullisemmat tai rahoituksen saatavuus voi olla tavallista parempi.

Isännöintiliitto on yhdessä Rahatiedon kanssa koonnut vertailun eri pankkien ehdoista vihreän taloyhtiölainan tai EIR-takauksen saamiselle.